Ravijuhendite seireindikaatorid

Ravijuhend on tervishoiutöötajate üldtunnustatud töövahend, mis annab juhiseid ravimite ja tervisetehnoloogiate kasutamiseks ning võimaldab parandada osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti. Selleks, et ravijuhendis toodud soovitused jõuaksid tervishoiutöötajate jt spetsialistideni, on iga ravijuhendi juurde välja töötatud ravijuhendi rakendumiseks vajalikud tegevused, mida koordineerib haigekassa. Ravijuhendi rakendumise tulemuste ehk tervishoiusüsteemis soovituste praktikasse jõudmise mõõtmiseks on haigekassa välja töötanud ravijuhendite seireindikaatorid


Ravijuhendite seireindikaatorite analüüs põhineb raviarvete andmetel. Seireindikaatoreid mõõdetakse ravijuhendi kinnitamisele eelneval (tagasiulatuvalt 12—24 kuud) ning kinnitamisele järgneval (rakendustegevuste toimumise ja lõppemise järgsel) perioodil. Seireindikaatoreid mõõdetakse kalendriaasta kaupa ning tulemused avaldatakse haigekassa kodulehel.  

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.