Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NR Taotluse nimetus Teenuse liik Esitaja Link taotlusele ja lisale Lisaandmed seisuga 1.04.2014 Hinnagud taotlustele

929

Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 929  

929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 934

934 lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

966

Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Hambaarstide
Liit

Taotlus 966

Taotluse menetlemine lõpetatud

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

967

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil

uus teenus

Eesti
Laborimeditsiini
Ühing

Taotlus 967

967 lisa 1

967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917

Šunt ExPress

uus teenus

Eesti
Silmakirurgide
Selts

Taotlus 917

917 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 917

886

Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)

piirhinna muutmine

Koduõdede
Seltsing

Taotlus 886

886 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 886

968

Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts

Taotlus 968

968 lisaandmed

Hinnang taotlusele 968

969

Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit

uus teenus

Eesti
Ämmaemandate Ühing

Taotlus 969

969 lisaandmed

Hinnang taotlusele 969

933

Neeruarterite denervatsioon

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing

Taotlus 933

933 lisa 1

933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev

uus teenus

Eesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts

Taotlus 947

947 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 947

970

Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravi

uus teenus

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts

Taotlus 970

 

Hinnang taotlusele 970

971

Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur

tingimuste jm muudatused

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts

Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972

Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.

uus teenus

Eesti 
Onkoteraapia 
Ühing

Taotlus 972

 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti 
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 974

 

Hinnang taotlusele 974 

975

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 976

976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977

Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 977

 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 978

 

Hinnang taotlusele 978

979

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 979

 

Hinnang taotlusele 979 

980

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981

Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982

Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 982

982 lisa 1

982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896

AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 896

338

Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring

uus teenus

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 338

338 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 338

339

Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 339

339 lisa 1

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

950

Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 950

 

Hinnang taotlusele 950

983

Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984

Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 984 

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852

Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga

uus teenus

Eesti
Reumatoloogia
Selts

Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985

Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)

uus teenus

Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 985

 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987

Immunoadsorptsioon

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 987

987 lisa 1

987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784

Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 784

784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 784

785

Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
konsentraadis

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 785

 

Hinnang taotlusele 785

991

Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 991

991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870

Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 870

870 lisaandmed

Hinnang taotlusele 870

868

Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 868

 

Hinnang taotlusele 868

916

Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.

uus teenus

Eesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts

Taotlus 916

 

Hinnang taotlusele 916

993

Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris

uus teenus

Eesti
Psühhiaatrite
Selts

Taotlus 993 

993 lisa 1

993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994

Statsionaarne
hospiitsravi

uus teenus

MTÜ Pallium

Taotlus 994 
 

994 lisa 1

 

Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames

995

Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 995

995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee)
või
katrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996

Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 996

 

Hinnang taotlusele 996

997

Kaugusetasu

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 997

 

Hinnang taotlusele 997

998

Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 998

 

Hinnang taotlusele 998

999

Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 999

 

Hinnang taotlusele 999

1000

Uuringufondi
suurendamine

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1000

 

Hinnang taotlusele 1000

1001

Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises

uus teenus

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1001

 

Hinnang taotlusele 1001

1002

Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1002

 

Hinnang taotlusele 1002

1003

Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus1003

 

Hinnang taotlusele 1003

1004

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005

Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 1005

1005 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1005

1006

Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus

Eesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007

Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur

tingimuste jm muudatused

Eesti Gastroenteroloogide Selts

Taotlus 1007

 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008

Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga

uus teenus

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

Taotlus 1008

1008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009

TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.

uus teenus

Eesti
Torakaalkirurgia
Selts

Taotlus 1009

1009 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1009

775

Endovaskulaarne
ultraheli

uus teenus

Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmed

Hinnang taotlusele 775

776

Fraktsioneeritud
voolureserv

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 776 

776 lisa 1

776 lisaandmed

Hinnang taotlusele 776

855

Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 855

 

Hinnang taotlusele 855

1010

PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)

uus teenus

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus1010

1010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing

Taotlus 856

856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 856

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev

uus teenus

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 873

873 lisa 1

873 lisaandmed

Hinnang taotlusele 873

891

Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos

uus teenus

Eesti
Anestesioloogide
Selts

Taotlus 891

891 lisaandmed

Hinnang taotlusele 891

992

Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 992

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1011

Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1011

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1012

Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1012

1012 lisaandmed

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1013

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1013

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1014

Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1014

 

Hinnang taotlusele 1014

1015

Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1015

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

988

Neuro-ortoosi
teraapia

uus teenus

Eesti
Taastusarstide
Selts

Taotlus 988

988 lisaandmed

Hinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988

1016

Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1016

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1017

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1017

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1018

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1018

 

Hinnang taotlusele 1018

1019

Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg

teenuse/tingimuse kustutamine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1019

 

Hinnang taotlusele 1019

1020

Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1020

 

Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014

1021

Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid

uus teenus

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1021

 

Hinnang taotlusele 1021

1022

„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1022

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1023

Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1023

 

Hinnang taotlusele 1023

1024

Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1024

 

Hinnang taotlusele 1024

1025

Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1025

 

Hinnang taotlusele 1025

1026

Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1026

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1027

 

Hinnang taotlusele 1027

973

Lümfiteraapia

tingimuste jm muudatused

Eesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit

Taotlus 973

973 lisaandmed

Hinnang taotlusele 973

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 989

 

Koostamisel

990

E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 990

 

Hinnang taotlusele 990

1028

Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur

tingimuste jm muudatused

Eesti
Endokrinoloogia
Selts

Taotlus 1028

1028 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1028

1029

Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine

piirhinna muutmine

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1029

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

779

Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 779

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

1030

Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.

uus teenus

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031

Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid

uus teenus

Eesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032

Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1032

 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032

NB! Avalikustatud on 2014. a esitatud hinnangud

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.