Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr. Taotluse nimetus Teenuse liik ja taotluse esitaja Link taotlusele Lisaandmed Hinnangud taotlustele
929

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122

Direktne larüngoskoopia

uus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

taotlus 1122 1122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1121  

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1120

1120 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1120

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1119

1119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118

Rotablaator

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1118

1118 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1118

1117

Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikut

tingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

taotlus 1117 1117 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1117

1116

Robotmagnetnavigatsioon 

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1116

1116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa

taotlus 1115

  Kulutõhususe hinnang 1115

1114

Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapia

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1114

 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113

Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahend

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1113

1113 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112

Transkutaanne oksümeetria TcPO2

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1112

1112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111

TBI (toe -brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1111

1111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110

ABI (ankle-brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1110

1110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga 

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1057

1057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1058  

1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060

Füsioteraapia igapäevakeskkonnas

uus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts

taotlus 1060

1060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  

uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts

taotlus 947

  Kulutõhususe hinnang 947

1039

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1039

   

1040

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannus

piirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1040

 

Hinnang taotlusele 1040

1041

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1041

  Kulutõhususe hinnang 1041

1042

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1042

  Kulutõhususe hinnang 1042

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutmine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 989

   

1043

Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1043

  Kulutõhususe hinnang 1043

1015

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1015

   

1044

Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelust

teenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa

taotlus 1044

   

1101

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1101

   

1034

Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit

taotlus 1034

   

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1078

1078 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1078

1079

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1079

 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeter

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1080

1080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081

Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing

taotlus 1081

   

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1062

1062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskord

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1083

lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts

taotlus 1047

1047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094

LDL-aferees

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1094

1094 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1094

775

Endovaskulaarne ultraheli

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 775

  Kulutõhususe hinnang 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 776

  Kulutõhususe hinnang 776

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 855

  Kulutõhususe hinnang 885

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1074

1074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1075

1075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076

Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1076

   

1077

Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algust

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1077

1077lisaandmedlisandmed I

Kulutõhususe hinnang 1077

1082

Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korral

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1082

  Kulutõhususe hinnang 1082

1096

Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks

uus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1096

lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036

Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing

taotlus 1036

 

Kulutõhususe hinnang 1036

1095

Loovteraapia 

uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing

taotlus 1095

1095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts

taotlus 1104

1104 lisaandmed Hinnang taotlusele 1104

1065

Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1065

 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1106

  Hinnang taotlusele 1106

1063

DERMATOSKOOPIA

uus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

taotlus 1063

1063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048

Günekoloogilised operatsioonid

uus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 

taotlus 1048

1048 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1048

1097

Hamba transplantatsioon

uus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts

taotlus 1097

 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1064

 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084

Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1084

1084 lisaandmed  

1085

Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1085

   

1086

Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviks

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1086

 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893

Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 893

893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959

Onkoloogilise ravi voodipäev 

piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 959

  Kulutõhususe hinnang 959

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 974

974      lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev 

uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 873

  Kulutõhususe hinnang 873

1069

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1069

1069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070

1070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071

1071 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1071

1072

Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhind

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1072

 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073

Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073

1073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045

Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1045

1045 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1045

1098

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1098

1098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102

Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1102

1102 lisaandmed Hinnang taotlusele 1102

1107

Müofunktsionaalne aparaat, trainer

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1107

1107 lisaandmed Hinnang taotlusele 1107

1056

Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1056

1056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985

Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)

uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts

taotlus 985

  Kulutõhususe hinnang 985

1049

Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 

taotlus 1049

lisaandmed 1049 Kulutõhususe hinnang 1049

1050

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1050

lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051

Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1051

lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052

Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine 

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1052

lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1053

lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054

Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1054

lisaandned 1054 Kulutõhususe hinnang 1054

1046

Mobiilne lastepsühhiaatriline abi

uus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1046

lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1068

   

1100

Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuring

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit

taotlus 1100

1100 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1100

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 1059

 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ 

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 856

  Kulutõhususe hinnang 856

1066

Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1066

  Kulutõhususe hinnang 1066

1088

Statsionaarne taastusravi, kood 8030

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1088

1088 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1088

1089

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1089

1089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090

Füsioteraapia individuaalne 

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1090

1090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1091

1091 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1091

784

Patogeenide  inaktivatsioon plasmas

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 784

784 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide konsentraadis

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 785

785 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 785

896

AUTO-CPAP-ravi testimine - rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 896

  Kulutõhususe hinnang 896

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 338

338 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 338

339

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 339

   

1037

Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviks

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1037

1037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1038

1038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1055

1055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105

Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1105

1105 lisaandmed  

1067

Kodusünnitusabi teenus

uus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing

taotlus 1067

1067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092

Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1092

1092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093

Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabiga

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1093

1093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999

Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundides

piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 

taotlus 999

  Kulutõhususe hinnang 999

1061

Polüsomnograafia

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1061

1061 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1061

994

Statsionaarne hospiitsravi

uus teenus,
MTÜ Pallium

taotlus 994

  Kulutõhususe hinnang 994

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

uus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

taotlus 1087

1087 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1087

1109

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

uus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

NB! Avalikustatud on 2015. a esitatud hinnangud

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.