Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2017. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 113 ettepanekut, mille sisu, lisaandmete ja koostatud hinnangutega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud  ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

27. oktoobril 2017. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul oli tervishoiuteenuste loetelu (TTL) infopunktina ning otsuseid ei langetatud. Seetõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 26. novembriks 2017. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2017. a.

Uusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlusi ootame endiselt 31. detsembrini.

Eelinfona nende taotluste osas, mida haigekassa nõukogu 15. detsembri otsusega TTL-i ei lisata, kuid taotlejal on soov menetlust jätkata, on võimalik sellest teavitada ja vajadusel ka lisaandmeid esitada kuni 15. jaanuarini 2018. a.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotluseleTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

Eesti Unemeditsiini Selts

 

MTH 338

KTH 338

775

Endovaskulaarne ultraheli

Eesti Kardioloogide Selts

  KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

Eesti Kardioloogide Selts

  KTH 855

896

Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

934 KTH

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

974 KTH

994

Statsionaarne hospiitsteenus

MTÜ Pallium

 

 

 

1051

Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

  1051 KTH

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1053

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

Eesti Endokrinoloogia Selts

 

 

KTH 1058

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

Eesti Raidoloogia Ühing

 

 

KTH 1059

1061

Polüsomnograafia

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

KTH 1061

1063

Dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1063

 

 

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1064

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

Eesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 

KTH 1070

1073

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

Eesti Onkoteraapia Ühing

  KTH 1073

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1074

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

 

 

KTH 1087

1091

Statsionaarsed taastusravi voodipäevad

Eesti Taastusarstide Selts

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1094

LDL-aferees

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1094

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1099

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1103

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1104

 

KTH 1104

1116

Robotmagnetnavigatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1116

1118

Rotablaator

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1118

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1119

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1120

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1121

1130

Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaami

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

 

 

KTH 1130

1131

Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

 

 

KTH 1131

1136

Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis

Eesti Haiglaapteekrite Selts

 

 

KTH 1136

1138

Galaktoseemia sõeluuring

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1138

MTH 1138

KTH 1138

1141

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

KTH 1141

1144

Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga 

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1144

1151

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1151

1152

Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1152

 

KTH 1152

1154

Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1154

1160

Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1160

 

KTH 1160

1163

Lümfiteraapia

Eesti Lümfiteraapia Liit

lisaandmed_1163

 

KTH 1163

1166

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1166

1179

Oftalmoloogia eriala kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1184

Transporditeenuste ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1185

Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1190

Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ

 

 

 

1192

Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi

Eesti Kliinilise Toitmise Selts

lisaandmed_1192

 

KTH 1192

1195

Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)

Eesti Naistearstide Selts

lisaandmed_1195

 

KTH 1195

1197

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1197

 

KTH 1197

1198

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1198

 

KTH 1198

1199

Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1199

 

KTH 1199

1200

E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile

Eesti Haigekassa

 

 

 

1201

Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele 

Eesti Kopsuarstide Selts

 

MTH 1201

KTH 1201

1202

Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1203

„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.

Eesti Haigekassa

 

 

KTH 1203

1204

Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1205

Söömishäirete päevastatsionaari ravipäev

Eesti Psühhiaatrite Selts

lisaandmed 1205

MTH 1205

KTH 1205

1206

Orofatsiaalne müofunktsionaalne ravi

Eesti Ortodontide Selts

lisaandmed_1206

MTH 1206

KTH 1206

1207

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

 

KTH 1207

1208

N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmega

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

MTH 1208

KTH 1208

1209

Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209

1210

Ravikuur nivolumabiga, 10 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1210

MTH 1210

KTH 1210

1211

Ravikuur daratumumabiga, 100 mg

Eesti Hematoloogide Selts

 

MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212

Diabeetilise retinopaatia sõeluuring

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

 

1213

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 1213

1214

Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.

Eesti Taastusarstide Selts 

 

 

 

1215

Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega

Eesti Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1215

1216

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

Eesti Onkoloogide Selts

 

MTH 1216

KTH 1216

1217

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217

1218

Ösofagogastroduodenoskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1219

Koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1220

Sõeluuringu koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1221

Verekomponentide ülekanne

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1221

 

KTH 1221

1222

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  

Eesti Logopeedide Ühing

 

MTH 1222

KTH 1222

1223

Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1224

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Eesti Haigekassa

 

 

 

1225

Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1226

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.

Eesti Haigekassa

 

 

 

1227

Ortodontia teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1228

Hambaravi teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1229

Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1230

Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) 

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1230

 

KTH 1230

1231

Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1231

MTH 1231

KTH 1231

1232

Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord

Eesti Nefroloogide Selts

lisaandmed_1232

MTH 1232

KTH 1232

1233

Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

lisaandmed_1233

 

KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1234

Digitaalne dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1234

 

 

1235

Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) 

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1235

MTH 1235

KTH 1235

1236

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1236

 

KTH 1236

1237

7508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

 

 

KTH 1237

1238

Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtlusel

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1238

MTH 1238

KTH 1238

1239

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1239

 

KTH 1239

1240

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1241

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1242

Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1242

MTH 1242

KTH 1242

1243

Neelamishäire MSA sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1243

MTH 1243

KTH 1243

1244

Neelamishäire GUSS-sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1244

MTH 1244

KTH 1244

1245

Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1245

MTH 1245

KTH 1245

1246

Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1246

MTH 1246

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1247

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kulu

Eesti Haigekassa

 

 

 

1248

Üldkulude ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1249

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

Eesti Oftalmoloogide Selts

lisaandmed_1249

 

KTH 1249

1250

Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1251

Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste opersatsioonide piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1252

Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1253

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanss

Eesti Haigekassa

lisaandmed_1253

 

 

1254

EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1255

Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)

Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit

 

 

KTH 1255

1256

Majutuse voodipäev

Eest Haigekassa

 

 

 

1257

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 MTH 1257KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258

Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS)Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.