Register 2018. a menetletavate taotluste kohta

2018. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2018. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 133 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

  • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan

  • 2018. aasta haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 16. aprillini 2018. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Eesti Puuetega Inimeste Koda - arvamus

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ - arvamus

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH) Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts MTH 775KTH 775
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts MTH 776KTH 776
784Patogeenide inaktivatsioon plasmasEesti Transfusioonmeditsiini Selts MTH 784KTH 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisEesti Transfusioonmeditsiini Selts MTH 785KTH 785
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts MTH 855KTH 855
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühing MTH 974KTH 974
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineEesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltslisaandmed_1053MTH 1053KTH 1053
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Seltslisaandmed_1061 KTH 1061
1087Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal.
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts  KTH 1087
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts MTH 1094KTH 1094
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts  KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts MTH 1104KTH 1104
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts MTH 1116KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts MTH_1118KTH 1118
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Selts MTH 1119KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts MTH_1120KTH 1120
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts MTH 1121KTH 1121
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts MTH 1125KTH 1125
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga.Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts MTH 1130KTH 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline raviEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts  KTH 1131
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts MTH 1136KTH 1136
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Selts MTH 1138KTH 1138
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1141
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1151KTH 1151
1158Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mgEesti Hematoloogide Selts MTH 1158, lisaKTH 1158
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts MTH 1160KTH 1160
1163LümfiteraapiaEesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts, Põhja Eesti Vähihaigete Ühendus  KTH 1163
1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (NivolumaabEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1166KTH 1166
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1184Transporditeenuste ülevaatamineEesti Haigekassa  KTH 1184
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamineEesti HaigekassaPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTH 1190KTH 1190
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviEesti Kliinilise Toitmise Selts  KTH 1192
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestEesti Naistearstide Seltslisaandmed_1195MTH 1195KTH 1195
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1197
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1198
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1199
1202Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamineEesti Haigekassa   
1209Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1209

MTH 1209, lisa

KTH 1209
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1210MTH 1210KTH 1210
1211Ravikuur daratumumabiga, 100 mgEesti Hematoloogide Selts MTH 1211KTH 1211
1213Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065Eesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 1213
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Selts MTH 1217, lisaKTH 1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220 
Sõeluuringu koloskoopia
Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts  KTH 1221
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1225Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti Haigekassa   
1229Hambaproteeside piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1231Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts MTH 1231KTH 1231
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts MTH 1232KTH 1232
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1233
1240 
Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1240
1241Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviksEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1241
1242Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravideleEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1242MTH 1242KTH 1242
1243Neelamishäire MSA sõeltestEesti Logopeedide Ühing lisaandmed_1243MTH 1243KTH 1243
1244Neelamishäire GUSS-sõeltestEesti Logopeedide Ühing lisaandmed_1244MTH 1244KTH 1244
1245Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüsEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1245KTH 1245
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1246KTH 1246
1247Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kuluEesti Haigekassa   
1248Üldkulude ülevaatamineEesti Haigekassa   
1249Sarvkesta sildamine riboflaviinigaEesti Oftalmoloogide Selts   
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1251Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1252Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1255LümfiteraapiaEesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit  KTH 1255
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260
1262Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenusEesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1262

lisaandmed2_1262

 

MTH 1262KTH 1262
1263Logopeedilise teraapia kaugteenusEesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1263

lisaandmed2_1263

MTH 1263,lisaKTH 1263
1264Alalõualiigese totaalne endoproteesEesti Näo-lõualuukirurgia Seltslisaandmed_1264MTH 1264KTH 1264
1265GBS-kiirtest ähvardava või käigusoleva enneaegse sünnituse ja/või enneaegse lootevee puhkemise korralEesti Perinatoloogia Seltslisaandmed_1265MTH 1265KTH 1265
1266Luuüdi transplantatsiooni järgne patsientide vaktsineerimineEesti Haigekassa  KTH 1266
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts MTH 1267, lisaKTH 1267
1268PCSK9* monokloonsete antikehade ehk PCSK9 inhibiitorite kasutamine perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientide ravis
(*Subtilisiini ja keksiini sarnase proproteiini konvertaas 9)
Eesti Kardioloogide Selts  KTH 1268
1269Multidistsiplinaarse meeskonna (MDM) ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts, Eesti Lasteneuroloogide Selts, Eesti Lastekirurgide Selts, Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltslisaandmed_1269MTH 1269, lisaKTH 1269
1270Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annusEesti Haigekassa  KTH 1270
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Seltslisaandmed_1271 KTH 1271
1272Teledermatoskoopia esmatasandilEesti Perearstide Selts  KTH 1272
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Seltslisaandmed_1273 KTH 1273
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Seltslisaandmed_1274  
1275Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi dupilumabiga raske atoopilise dermatiidi korral, 300mg Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts MTH 1275KTH 1275
1276Transkutaanne kapnograafiaEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Anestesioloogide Seltslisaandmed_1276MTH 1276KTH 1276
1277Etelkaltsetiid (Parsabiv) 2,5 mg süstelahusEesti Nefroloogide Selts MTH 1277KTH 1277
1278Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamiselEesti Kliinilise Toitmise Selts, Eesti Tsöliaakia Selts

lisaandmed_1278

lisa 2

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1278KTH 1278
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts  KTH 1279
1280Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH 1280
1281Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini, vorikonasooli või isavukonasooliga, ühe päeva raviannusEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1281MTH 1281KTH 1281
1282Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts MTH 1282KTH 1282
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts MTH 1283KTH 1283
1284Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1284MTH 1284KTH 1284
1285Kõrgriski neuroblastoomi immuunravi beetadinutuksimabi, isotretinoiidi ja interleukiin-2-gaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1285

MTH_1285

Lisa

KTH 1285
1286Doonorrinnapiim 100 mlEesti Perinatoloogia Selts, Eesti Ämmaemandate Ühinglisaandmed_1286MTH 1286KTH 1286
1287PUVA raviEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts MTH 1287KTH 1287
1288Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud kaugkonsultatsioon tervise infosüsteemi (edaspidi TIS) vahenduselEesti Perearstide Seltslisaandmed_1288 KTH 1288
1289Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1289KTH 1289
1290Kopsukasvajate kemoteraapiakuur
Ravimi alektiniib (Alecensa) lisamine komplekshinda
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1290KTH 1290
1291Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravisEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1291MTH 1291, lisaKTH 1291
1292Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapia. Kehtivate keemiaravi skeemide uuendus.Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1292MTH 1292, lisaKTH 1292
1293Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabigaEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1293MTH 1293, lisaKTH 1293
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel Eesti Lastearstide SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus KTH 1294
1295Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja
Neurokirurgide Selts
lisaandmed_1295MTH 1295KTH 1295
1296Hiidrakulise arteriidi ravi totsilizumabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts MTH 1296KTH 1296
12972. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts  KTH 1297
1298Inimese fibrinogeen (fibryga), mõõtühik 1 grammEesti Anestesioloogide Seltslisaandmed_1298MTH 1298KTH 1298
1299Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarucizumabiga (Praxbind)Eesti Anestesioloogide Selts MTH 1299, lisaKTH 1299
1300Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuurEesti Endokrinoloogia Seltslisaandmed_1300MTH 1300KTH 1300
1301Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1301, lisaKTH 1301
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts MTH 1302, lisaKTH 1302
1303Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))Eesti Psühhiaatrite Seltslisaandmed_1303MTH 1303KTH 1303
1304Kliinilise logopeedi konsultatsioon
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine
Eesti Logopeedide Ühing lisaandmed_1304 KTH 1304
1305Logopeediline teraapia (kestus 90 min)Eesti Logopeedide Ühing   KTH 1305
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltslisaandmed_1306MTH 1306KTH 1306
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1310Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa  KTH 1310
1311Riskirühmade gripivastane vaktsineerimineEesti Haigekassa  KTH 1311
1312Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamineEesti Haigekassa  KTH 1312
1313Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing  KTH 1313
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing MTH 1317 
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing MTH 1318 
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing MTH 1319 
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing MTH 1320 
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing MTH 1321 
1323

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus     

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts  KTH 1323
1324E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduselEesti Haigekassa   
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.