Register 2019. a menetletavate taotluste kohta

2019. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2019. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2019. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts   
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts   
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts   
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts  KTH_1061
1073Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri hinna tõstmineEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1073
1087Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts   
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts   
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1099 KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts   
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Seltslisaandmed 1119 KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts   
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts   
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga.Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1130
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts   
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1141
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltslisaandmed_1190  
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestEesti Naistearstide Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Selts  KTH_1210
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Selts  KTH_1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1233
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1246
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH_1260
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts  KTH 1271
1272Teledermatoskoopia esmatasandilEesti Perearstide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1280Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH_1280
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts  KTH_1283
1284Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH_1284
1289Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1291Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravisEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1291
1293Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabigaEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1293
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemiselEesti Lastearstide Selts   
1295Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH_1295
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts  KTH_1302
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1310Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa   
1311Riskirühmade gripivastane vaktsineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1322Logopeediline uuring Eesti Logopeedide Ühing  KTH_1322
1323Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigusEesti Kliiniliste Logopeedide Selts  KTH_1323
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Seltslisaandmed_1325 KTH_1325
1326Munarakkude hankimine ja külmutamine ning külmsäilitamine 12 kuu jooksulEesti Naistearstide Selts MTH 1326KTH 1326
1327Intrauteriinne inseminatsioon (IUI)Eesti Naistearstide Selts MTH 1327KTH 1327
1328Seemnerakkude hankimine ja külmutamine Eesti Naistearstide Selts MTH 1328KTH 1328
1329EmboliprotektsiooniseadeEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1329KTH_1329
1330Endovaskulaarne trombektoomia ja/või endarterektoomia seadeEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1330KTH_1330
1331Endovaskulaarne litotripsia balloonEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1331KTH_1331
1332Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmineMTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Seltslisaandmed_1332  
1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravisEesti Hambaarstide Liitlisaandmed_1333

1333_MTH_1

1333_MTH_2

KTH 1333
1334Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1334  
1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimineEesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1335

Lisa 1

Lisa 2

1335_MTH_1

1335_MTH_2

KTH_1335
1336Uue raviskeemi lisamine
kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi: pembrolizumab kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinat sisaldava kemoteraapiaga metastaatilise mitte-lamerakk mitteväikerakk-kopsuvähi (ingl k non-small cell lung cancer, NSCLC) esimese rea raviks täiskasvanutele, kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1336 
1337Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamineEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts lisaandmed_1337 KTH_1337
1338Lokaalselt levinud kopsukasvaja ravi durvalumabigaEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1338KTH_1338
1339Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853LEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts lisaandmed_1339 KTH_1339
1340Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas)Eesti Patoloogide Seltslisaandmed_1340MTH_1340KTH_1340
1341Psühhiaatriliste tervishoiuteenuste 7601 ja 7603 hindade kaasajastamineEesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Psühhiaatrite Selts  KTH_1341
1342Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplektEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühinglisaandmed_1342MTH_1342KTH_1342
1343Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korralEesti Kopsuarstide Seltslisaandmed_1343

MTH 1343

MTH 1343 lisa

KTH_1343
1344Pemfiguse ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1344MTH 1344KTH_1344
1346Botulismitoksiinravi manustamine kroonilise migreeni raviksEesti Peavalu Seltslisaandmed_1346

MTH 1346

MTH 1346 lisa

KTH_1346
1347Teenuste 221R ja 224R muutmineEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1347MTH 1347KTH_1347
1348Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioonEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1348 KTH_1348
1349Mitte- Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1349 KTH_1349
1350KNS lümfoomi immunokemoteraapia ravikuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_13501350_MTHKTH_1350
1351Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonilLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1351

lisaandmed 1351

lisaandmed 1351

 KTH_1351
1352Perekooli grupiteenusMTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Seltslisaandmed_1353 KTH_1353
1354Retsidiveerunud rituksimabile refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabigaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1354MTH_1354KTH_1354
1355Valuarsti esmane vastuvõtt; Valuarsti korduv vastuvõttMTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1355 KTH_1355
1356Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadiMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1356

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

MTH_1356KTH_1356
1357Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaadMTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1357 KTH_1357
1358Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooniMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1358

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

MTH_1358KTH_1358
1359Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooniMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1359

Lisa 1

Lisa 2

MTH 1359KTH_1359
1360Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO)  või Radiosageduslik ablatsioon ( RFA)– üks ablatsioon.MTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1360 KTH_1360
1361Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolligaMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1361

Lisa 1

Lisa 2 

Lisa 3

MTH 1361KTH 1361
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts

lisaandmed_1362

lisaandmed 1362

1362_MTH

1362_MTH_1

KTH_1362
1363Mõõduka kuni raske ägenemisega haavandilise koliidi ravi tofatsitiniibiga juhul kui ravivastus tavapärasele ravile või bioloogilisele ravimile on olnud ebapiisav, kadunud või kes nimetatud raviviise ei taluEesti Gastroenteroloogide Seltslisaandmed_1363

MTH 1363

MTH 1363 lisa

KTH_1363
1364Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test)Eesti Audioloogia Seltslisaandmed_1364MTH_1364KTH_1364
1365Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1365
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH_1366KTH_1366
1367Pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja keemiaraviga HER2-positiivse varase rinnavähi adjuvantravis (peale operatsiooni)Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1367MTH_1367KTH_1367
1368Diagnostiline immuniseerimineEesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

lisaandmed_1368

lisaandmed2 1368

1368_MTH

1368_MTH_lisa

KTH_1368
1369Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatavEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1369MTH 1369KTH_1369
1370Ravimkaetud stentEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1370KTH_1370
1371Eritüüpi kallid nitinolstendid: unearteri stent, Supera jtEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1371KTH_1371
1372Perifeerne stentproteesEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1372KTH_1372
1373Ravimkaetud balloonidEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1373KTH_1373
1374Lõikavad balloonidEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1374KTH_1374
1375Kapillaroskoopia uuringEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1375

1375_MTH

1375_MTH_1

KTH_1375
1376Mitraalklapi perkutaanne plastikaEesti Kardioloogide Selts MTH 1376KTH 1376
1377Telemeetriline EKG monitooringEesti Kardioloogide Seltslisaandmed 1377 KTH 1377
1378Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioonEesti Naistearstide Seltslisaandmed 1378MTH 1378KTH 1378
1379Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesigaEesti Haigekassa  KTH 1379
1380

Teenuste

kood 7034 – kodune respiraatorravi,

kood 7046 – ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele

kood 7035 – aspiraatori kodukasutus

hinna ja rakendustingimuste  kaasajastamine

Eesti Haigekassa   
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.