Register 2021. a menetletavate taotluste kohta

2021. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2021. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 12. märts 2021. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link

Taotluse nimetus

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts      
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1151
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts      
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts      
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts Lisaandmed 1325 MTH 1325 KTH 1325
1335 Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine Eesti Onkoteraapia Ühing      
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts     KTH 1353
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts      
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1366    
1381 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts     KTH 1381
1382 Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemi Eesti Onkoteraapia Ühing      
1383 Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutele Eesti Onkoteraapia Ühing      
1387 Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumab Eesti Onkoteraapia Ühing      
1388 Eriõe vastuvõtt Eesti Õdede Liit      
1389 Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements) Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  KTH 1389
1394 Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts     KTH 1394
1397 Silma standardproteesi sobitamine Eesti Oftalmoloogide Selts      
1399 Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1399 MTH 1399 KTH 1399
1400 Silma eesmise segmendi topograafiline uuring Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1400 MTH 1400 KTH 1400
1401 Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuur Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts     KTH 1401
1402 Silma siserõhu mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1402 KTH 1402
1404 Raviotstarbeline pehme kontaktlääts Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1404  
1405 Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT) Eesti Radioloogia Ühing      

1406

lisa 1406

Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia Eesti Kopsuarstide Selts

Lisaandmed 1 1406

Lisaandmed 2 1406

Lisaandmed 3 1406

  KTH 1406

1407

Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviks Eesti Oftalmoloogide Selts     KTH 1407
1408 Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1408

MTH lisa 1408

KTH 1408
1409 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts      
1410 Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1410

MTH lisa 1410

KTH 1410
1412 Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1412 KTH 1412
1413 Nägemistaju testid Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1413 KTH 1413
1415 Pahhümeetria Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1415

MTH lisa 1415

KTH 1415
1416 Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1416
1417 Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravis Eesti Onkoteraapia Ühing      
1419 Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinis Eesti Onkoteraapia Ühing      
1420 Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi   Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1420
1421 Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10 Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1421
1424 Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine Eesti Hematoloogide Selts      
1425 Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiaga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1425   KTH 1425
1426 Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ) Eesti Hematoloogide Selts      
1427 Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermoviriga Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing      
1428 Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korral Eesti Nefroloogide Selts      
1429 Logopeediliste teenuste kaasajastamine Eesti Logopeedide Ühing      
1430 Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis Eesti Anestesioloogide Selts      
1437 Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1439 Konsiilium või ekspertkomisjoni hinnang dermatoveneroloogia erialal. Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1439   KTH 1439
1440 5q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekiga Eesti Lasteneuroloogide Selts Lisaandmed 1440 MTH 1440 KTH 1440
1441 Asendiravi (Epley ja Semonti manööver, BBQ pööre jt) Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts      
1442 Asenditestide sooritamine (Dix Hallpike ja Roll testid) Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts      
1443 PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 klooniga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1443 KTH 1443
1444 NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testiga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1444 KTH 1444
1445 Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral Eesti Uroloogide Selts

Lisaandmed 1445

Lisaandmed 2 1445

MTH 1445 KTH 1445
1446 pH-meetria Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing Lisaandmed 1446

MTH 1446

MTH lisa 1446

KTH 1446
1447 Negatiivse rõhuga kinnine süsteem  (vaakumteraapia - VAC-süsteem) Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1447

Lisaandmed 2 1447

Lisaandmed 3 1447

  KTH 1447
1448 Gemtuzumabosogamitsiini (GO) kombinatsioon ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuriga Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1448 KTH 1448
1449 Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur - obinutuzumab lisamine tervishoiuteenuskoodi Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1449 MTH 1449 KTH 1449
1450 Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseks Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts Lisaandmed 1450 MTH 1450 KTH 1450
1451 HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteili Eesti Patoloogide Selts Lisaandmed 1451 MTH 1451 KTH 1451
1452 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1452   KTH 1452
1453 Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1453

MTH 1453

MTH 1453 2

KTH 1453
1454 Mõõduka ja raske atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1454

MTH 1454

MTH 1454 lisa

KTH 1454
1455 Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestel Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1456 Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 klooniga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1456 KTH 1456
1457 Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine  Eesti Patoloogide Selts   MTH 1457 KTH 1457
1458 B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeliga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1458 MTH 1458 KTH 1458
1459 Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeliga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1459 MTH 1459 KTH 1459
1460 Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon
Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing Lisaandmed 1460 MTH 1460 KTH 1460

1461

1461 lisa

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravis Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1461 KTH 1461
1462 Atesolizumab kombinatsioonis bevatsizumabiga mitteresetseeritava maksarakulise vähi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1462 MTH 1462 KTH 1462
1463 Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1463 KTH 1463
1464 Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur) Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1464

MTH lisa 1464

KTH 1464
1466 Verekomponentide hinnakalkulatsiooni malaaria tekitaja vastaste antikehade määramise arvestamine Eesti Transfusioonmeditsiini Selts      
1467 Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskord Eesti Psühhiaatrite Selts Lisaandmed 1467 MTH 1467 KTH 1467
1468 Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS)) Eesti Psühhiaatrite Selts Lisaandmed 1468 MTH 1468 KTH 1468
1469 Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikule Eesti Psühhiaatrite Selts     KTH 1469
1470 Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur- ravimi eribuliin lisamine komplekshinda mitteopereeritavate pehmekoe sarkoomide raviks täiskasvanud patsientidel kes on saanud varem antratsükliini sisaldavat ravi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1470  
1471 Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1471 KTH 1471
1472 Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatav Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1472   KTH 1472
1473 Geeninõustaja vastuvõtt Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1474 Taastusravi teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1475 Rütmivalvur (naha alla implanteeritav rütmihäireid salvestav seade - loop-recorder) Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1475
1476 Hapnikutarbimise võime kompleksuuring (HK kood 6333) Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon      
1477 Lastekardioloogia ehhokardiograafia valvering Eesti Kardioloogide Selts      
1478 Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravis Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1478  
1479 Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendid Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1479  
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.