Selgitus arvete edastamise teenuse kohta

Proteesihüvitise arvete esitamine 

  1. "kirst.koond_arve_info.v1" - Koondarvete info küsimine

  2. „kirst.proteesiravi.v1“ ja "kirst.prh_saatmine.v1" - Proteesihüvitise teenused tervisehoiuteenuse osutajale

NB! Limiiti saab kontrollida ka Tervisekassa klienditelefonilt 669 6630.

Arvete sisestamine

Arvete üles laadimise teenus toimib sünkroonselt – info jõuab Tervisekassa infosüsteemi kohe. Arve infot võib edastada kahel viisil.

a. Täites väljad
- isikukood – inimese, kellele teenust osutati, isikukood
- kuupäev – inimesele hambaraviteenuse osutamise kuupäev
- number – proteesi arve number
- summa – proteesi arve summa

b. Manustades andmed CSV-failiga. 

Arved, mille kohta veateateid ei tule, on edukalt esitatud.

Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta: „x kuludokumendist salvestati x“.

Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised veateated:
- Esitatud kulust hüvitatakse XXX“‒ Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti.
- Limiit on juba ära kasutatud – Isikul puudub vaba limiit.
- Sisend kirje ei ole korrektne. Palun kontrollige sisendit ‒ dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu.
- Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga (kuupäev) ‒ isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust, mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele.
- Isik on noorem kui 0063 seisuga (kuupäev) ‒ isik on noorem kui 63-aastane ning ta pole töövõimetuspensionär, mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Aegunud kulutus ‒ sisestatud kuupäev on hilisem kui kolm aastat
- Isikul on juba avatud HRH dokument ‒ isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood
- Selline dokument on juba esitatud! ‒ Dokumendi topelt saatmine

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.