Tervisekassast

Organisatsioon

Tervisekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus. 

Tervisekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Tervisekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Tervisekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

 • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
 • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
 • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
 • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Tervisekassa strateegilised eesmärgid 2025. aastani:

 • Terviseteekond – inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
 • Raviteekond – vajalik ravi on inimestele kättesaadav teenuste otstarbeka valiku kaudu
 • Digiteekond – tervisega seotud teenuste automatiseerimine lisab inimestele täiendavat aega
 • Tervisekassa on hinnatud teenusepõhine ravikindlustusorganisatsioon

Tervisekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud seaduses ja põhikirjas.

Tervisekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Tervisekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane.

Juhatus ja nõukogu

Nõukogu

Tervisekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Tervisekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Tervisekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

 • Terviseminister - Riina Sikkut
 • Rahandusminister- Mart Võrklaev

Kindlustatute huvide esindajad

 • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees - Ulvi Tammer-Jäätes
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu liige - Elle Pütsepp

Tööandjate huvide esindajad

 • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
 • Eesti Tööandjate Keskliidu liige - Andi Kasak

Kontakt

Kas Sul on küsimusi tervishoiu või ravikindlustuse kohta? Küsi meilt!

Vastame Sulle kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

Vaata, helista või kirjuta:

 • +372 669 6630   
 • Instagram
 • Võid saata ka paberkandjal Lastekodu 48, 10113 Tallinn

Pane tähele!

Palun kasuta Tervisekassa e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee

Saad meile ka kirjutada info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või helistadada +372 669 6630. 

Vastame Sulle E, T, K, N 8.30-16.30 ja R 8.30-14.00.

Paberil avaldused jt dokumendid pane palun posti aadressil Lastekodu 48, 10113 Tallinn või too ise meie esinduste postkastidesse.

Tallinnas Lastekodu 48

Jõhvis Nooruse 5

Tartus Riia 142

Pärnus Suur-Jõe 63

PANE TÄHELE! Teenindame Sind eelbroneeringu alusel. Broneeri aeg tervisekassa.ee/broneerimine või helistades +372 669 6630.

Hoiame meie kõigi tervist!

Tervisekassa üldandmed

Lastekodu 48, 10113 Tallinn.

info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

+372  669 6630

Tervisekassa registrikood: 74000091

Taotluste esitamine

Isikuandmeid sisaldavat teavet saame Sulle väljastada üksnes juhul, kui Sa oled end tuvastanud. 

Saad seda teha, kui

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga Lastekodu 48, 10113 Tallinn

NB! Tundlikku teemat (nt terviseandmeid) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüptitult või tähtkirjaga.

Dokumentide saatmine krüptitult

Kui soovid saata meile e-postiga tundlike andmetega dokumente, siis krüpti need DigiDoc4 tarkvaraga. Vali adressaadiks „Tervisekassa krüpteerimissertifikaat“ ja krüpti siis dokument. Loe lisa.

Tervisekassa e-teenused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, saad kasutada järgmisi Tervisekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati
 • kontrollida õigust hambaproteesi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • kontrollida õigust hambaravi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte (teenuses - Retseptid)

Võta meiega ühendust

Pöördu Tervisekassa poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste. Vastuse saate keskmiselt 5 tööpäevaga kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Tervisekassasse võib helistada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kirjadele vastatakse eesti ja inglise keeles.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)
 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse Tervisekassasse posti teel: Lastekodu 48, 10113 Tallinn
 • helistad Tervisekassa infotelefonile +372 669 6630 ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Tervisekassa töötajad

Tervisekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille liikmed esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Tervisekassa igapäevatööd juhib neljaliikmeline juhatus. 2020. aasta seisuga on Tervisekassas 200 töötajat.

Kõik töötajad

Tervisekassa töötajate e-posti aadressikuju on: eesnimi.perenimi [at] tervisekassa.ee . Nimedes on tähed asendatud järgmiselt: ä = a; õ ja ö = o; ü = u; š = s. Kui töötaja nimes on sidekriips, siis on see ka meiliaadressis: eesnimi-eesnimi.perenimi [at] tervisekassa.ee või eesnimi.perenimi-perenimi [at] tervisekassa.ee
Nimi Ametinimetus Osakond
Eda Palm Teenusejuht Finantsosakond
Eike Kreek Spetsialist Õigus- ja teabehalduse osakond
Elgi Lepik Vanemusaldusarst Partnersuhtluse osakond
Eliise Virumäe Menetlusspetsialist Finantsosakond
Elin Hänninen Andmekogude ja infosüsteemide spetsialist Analüütika osakond
Elina Müürsepp Peaspetsialist (LHP) Partnersuhtluse osakond
Elisabeth Kelner Teenusejuht Raviteenuste osakond
Elvi Praakli Vanemraamatupidaja Finantsosakond
Ene Kiisk Usaldusarst Partnersuhtluse osakond
Ene Lehtla Menetlusspetsialist Klienditeeninduse osakond
Epp Kõuhkna Peaspetsialist Tervisekommunikatsiooni osakond
Ergo Pallo Osakonna juhataja Õigus- ja teabehalduse osakond
Erki Laidmäe Osakonna juhataja Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond
Erly Feld Siseauditi juht
Eva Paalma Teenusejuht Raviteenuste osakond
Eve Jakoobi Spetsialist Finantsosakond
Eve Lilienthal Konsultant Finantsosakond
Eve Puus Vanemusaldusarst Järelevalve osakond
Eveli Bauer Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond
Evelin Kruusalu Spetsialist Tervisekommunikatsiooni osakond

Õigus- ja teabehalduse osakond

EP

Osakond nõustab Tervisekassa töötajaid ja lepingupartnereid õigusalastes küsimustes ning tagab Tervisekassa efektiivse toimimise läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Ergo Pallo

+372 620 8441

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Siseauditi juht

Erly Feld

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

+372 620 8492

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Personaliosakond

KH

Panustame Tervisekassa arengusse läbi meie töötajate õnnestumise toetamise nende erinevatel karjäärietappidel.

Osakonna juhataja Krista Humal

+372 620 8461

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Tervisekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Tervisekommunikatsiooni osakond

DL

Osakonna pädevusse kuulub Tervisekassa avalike suhete, tervisekirjaoskuse turunduse ja projektide turundamine, avalike veebide haldus ja rahvusvahelise koostöö korraldamine

Osakonna juhataja Dan Lõhmus

+372 5621 6418

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Klienditeeninduse osakond

ML

Osakonna ülesanne on klientide nõustamine, Tervisekassa klienditeeninduskanalite haldamine ning töövõimetuslehtede menetlemine.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

+372 603 3627

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakond toetab tervishoiuteenuste osutajate võrgustiku. Nõustame partnereid, aitame neil ravikindlustuse maastikul orienteeruda ja sõlmime lepingud, et inimestele osutatud tervishoiuteenuste arved saaks Tervisekassa poolt tasutud. Me värbame perearste omanikuta jäänud nimistutele ning panustame tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamisse ja hindamisse.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

+372 744 7496

Riia 142, 50411, Tartu

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

EL

Osakond tagab arstidele ja patsientidele vajalikud ravimid ja iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmed vastutades samal ajal selleks ettenähtud eelarve eest ja tagades, et maksuraha oleks otstarbekalt kasutatud.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

+372 620 8435

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine, raamatupidamise ja raviarvete menetlemise korraldamine. Lisaks kuulub osakonna pädevusse Euroopa Liidus osutatud tervishoiuteenuste hüvitamisega seonduv.

Osakonna juhataja Riho Peek

+372 620 8347

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Analüütika osakond

KHK

Osakonna ülesanne on muuta andmed informatsiooniks. Pakume osakondadele interaktiivseid töölaudu, lahendame üles kerkinud küsimusi suurema või väiksema analüüsiga; kus tarvis, loome statistilisi mudeleid leidmaks kodeerimise vigu, prognoosimaks nähtusi tulevikus. Lisaks anname igasugust analüütilist nõu.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Riia 142, 50411, Tartu

Pilveosakond

Jüri-August Kirch

Tiimi ülesanne on tehniliste IT teenuste ja toodete halduse korraldamine. Tiim vastutab, et Tervisekassa IT teenused ja tooted toimivad, intsidendid on lahendatud, muudatused on ellu viidud ja pilvede masinavärk toimib.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

+372 54 33 0155

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Arendusosakond

Arendusosakonna juhataja Jaarika Järviste

Arendusosakond tagab tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele vastavate teenuste kiire ja kvaliteetse arenduse. Lisaks juhime eTervise tooteid ning toetame tervishoiu innovatsioonivõimekuse kasvu. Ikka selleks, et Eesti inimesele mugavate ja vajalike terviseteenuste valik laieneks kiiresti ja targalt.

Osakonna juhataja Jaarika Järviste

+372 603 3641

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Järelevalve osakond

JK

Osakonna pädevusse kuulub Tervisekassa ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise tagamine, mis hõlmab kahju ärahoidmist, tekitatud kahju ja alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmist kohtuväliselt või kohtumenetluse korras.

Osakonna juhataja Jelena Kont

+372 335 4491

Nooruse 5, 41597, Jõhvi

Üldjuhtimine

Rain Laane

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Tervishoid

Maivi Parv

Juhatuse liige Maivi Parv

+372 744 7449

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Digiteenused

Karl-Henrik Peterson

Juhatuse liige Karl-Henrik Peterson

+372 620 8430

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Auditi komitee

 1. Elle Pütsepp
 2. Kristi Toommägi
 3. Viktor Vassiljev

Raviteenuste osakond

TS

Osakond arendab kvaliteetset perearstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi läbi uute teenuste kättesaadavaks muutmise, raviteekondade ja teenusmudelite arendamise, kvaliteedi mõõtmise (sh patsiendi raporteeritud tulemused ja kogemus) ning toetavate tasustamismeetodite välja töötamise. Samuti tagame, et teenuste hinnad kataks teenuseosutajate tegelikke optimaalseid kulusid. Juhul kui vajalikud teenused Eestis kättesaadavad ei ole tasume ravi eest välismaal.

Osakonna juhataja Tiina Sats

+372 620 8473

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Kindlustus

Pille Banhard

Juhatuse liige Pille Banhard

+372 620 8430

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Haiguste ennetuse ja tervisedenduse portfellijuht

LK

Portfellijuht Liis Kruus

Riia 142, 50411, Tartu

Töövõimetushüvitise teenusejuht

Lea Kalda

Teenusejuht Lea Kalda

Suur-Jõe 63, 80042, Pärnu

Infoturbe juht Riski- ja vastavusjuht

Infoturbe juht Riski- ja vastavusjuht

Infoturbe juht Kristo Kapten

+372 620 8317

Riski- ja vastavusjuht Frank Hendrikson

Lastekodu 48, 10113, Tallinn

Riski- ja vastavusjuht

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.