Tervisekassast

Organisatsioon

Tervisekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus. 

Tervisekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Tervisekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Tervisekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

 • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
 • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
 • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
 • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Tervisekassa strateegilised eesmärgid 2025. aastani:

 • Terviseteekond – inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
 • Raviteekond – vajalik ravi on inimestele kättesaadav teenuste otstarbeka valiku kaudu
 • Digiteekond – tervisega seotud teenuste automatiseerimine lisab inimestele täiendavat aega
 • Tervisekassa on hinnatud teenusepõhine ravikindlustusorganisatsioon

Tervisekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud seaduses ja põhikirjas.

Tervisekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Tervisekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane.

Kontakt

Kas Sul on küsimusi tervishoiu või ravikindlustuse kohta? Küsi meilt!

Vastame Sulle kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

Vaata, helista või kirjuta:

 • +372 669 6630   
 • Instagram
 • Võid saata ka paberkandjal Lastekodu 48, 10113 Tallinn

Pane tähele!

Palun kasuta Tervisekassa e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee

Saad meile ka kirjutada info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või helistadada +372 669 6630. 

Vastame Sulle E, T, K, N 8.30-16.30 ja R 8.30-14.00.

Paberil avaldused jt dokumendid pane palun posti aadressil Lastekodu 48, 10113 Tallinn või too ise meie esinduste postkastidesse.

Tallinnas Lastekodu 48

Jõhvis Nooruse 5

Tartus Riia 142

Pärnus Suur-Jõe 63

PANE TÄHELE! Teenindame Sind eelbroneeringu alusel. Broneeri aeg tervisekassa.ee/broneerimine või helistades +372 669 6630.

Hoiame meie kõigi tervist!

Tervisekassa üldandmed

Lastekodu 48, 10113 Tallinn.

info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

+372  669 6630

Tervisekassa registrikood: 74000091

Taotluste esitamine

Isikuandmeid sisaldavat teavet saame Sulle väljastada üksnes juhul, kui Sa oled end tuvastanud. 

Saad seda teha, kui

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga Lastekodu 48, 10113 Tallinn

NB! Tundlikku teemat (nt terviseandmeid) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüptitult või tähtkirjaga.

Dokumentide saatmine krüptitult

Kui soovid saata meile e-postiga tundlike andmetega dokumente, siis krüpti need DigiDoc4 tarkvaraga. Vali adressaadiks „Tervisekassa krüpteerimissertifikaat“ ja krüpti siis dokument. Loe lisa.

Tervisekassa e-teenused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, saad kasutada järgmisi Tervisekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati
 • kontrollida õigust hambaproteesi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • kontrollida õigust hambaravi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte (teenuses - Retseptid)

Sisenedes riigiportaali www.terviseportaal.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, näed oma terviseandmeid ja saad kasutada järgmisi Tervisekassa e-teenuseid:

 • näha endaga seotud terviseandmeid ja raviarveid, mille eest on Tervisekassa tasunud
 • vaadata raviarstide poolt koostatud ja tervise infosüsteemi saadetud meditsiinidokumente
 • näha oma saatekirju, tulevasi vastuvõtte ja sõeluuringute kutseid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte
 • kontrollida oma tervisetõendi kehtivust
 • määrata esindajaid erinevate toimingute tegemiseks (näiteks retsepti väljaostmiseks)
   

Võta meiega ühendust

Pöördu Tervisekassa poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste. Vastuse saate keskmiselt 5 tööpäevaga kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Tervisekassasse võib helistada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kirjadele vastatakse eesti ja inglise keeles.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)
 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse Tervisekassasse posti teel: Lastekodu 48, 10113 Tallinn
 • helistad Tervisekassa infotelefonile +372 669 6630 ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.