Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Välisriigis haigestumise korral palun pöörduge ajutise töövõimetuse tõendamiseks kohaliku raviasutuse poole.

Tervisekassa maksab kindlustatud inimesele ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täidetav vorm on kättesaadav siit) ja esitab dokumendid Tervisekassasse. Tervisekassa võib nõuda, et välisriigi arsti väljastatud tõendile lisataks vandetõlgi kinnitatud eestikeelne tõlge.

Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.

Välisriigis väljastatud töövõimetuslehe saab esitada:

  • e-postiga aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee);
  • posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113;
  •  tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse.

 Tervisekassa kannab hüvitise inimese poolt viimati esitatud kontole.

Andmete muutumisest tuleb Tervisekassat informeerida. Selleks on kaks võimalust:

  • Riigiportaali vahendusel või esitades Tervisekassale avalduse.
  • Paberil avalduse saab tuua Tervisekassa klienditeenindusse, digiallkirjaga avalduse võib saata aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.