Välisriigi elukohaga töötaja registreerimine

Töötaja registreerimine, kui töötaja elukohariik on teine Euroopa Liidu (EL) liikmesriik 

  • Välisriigi töötaja registreerimisel palume tähelepanu pöörata sellele, millisesse riiki peab laekuma inimese sotsiaalmaks. Vastavalt sellele tuleb töötamise registreerimisel töötamise registris valida vastav töötamise liik või TSD-l vastav väljamakseliik. Sotsiaalmaksu tasumisega Eestisse kaasneb ravikindlustus Eestis ja seetõttu võib inimesel tekkida topelt ravikindlustus mitmes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis (edaspidi EL-i liikmesriik), mis ei ole seadusega lubatud1.
  • Inimene, kes töötab korraga mitmes EL-i riigis, peab taotlema elukohariigi sotsiaalkindlustusasutusest vormi A1 või E101. Kui vormile märgitud kindlustajariik ei ole Eesti, siis kohaldatakse inimese suhtes teise EL-i riigi õigusakte ning tal ei ole õigust Eesti ravikindlustusele2.
  • Inimese suhtes, kes on sõlminud töölepingu Eesti tööandjaga, kuid kes töötab teises EL-i riigis, kohaldatakse üldjuhul töökohariigi sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte. Sellisel juhul tasutakse sotsiaalmaks teise EL-i riiki ning ravikindlustus vormistatakse samuti teises riigis3.
  • Piirialatöötaja, kes töötab Eesti territooriumil, kuid kes elab teises EL-i riigis, kuhu ta naaseb korrapäraselt iga päev või vähemalt kord nädalas, saab taotleda Tervisekassast vormi E106/S1, mille alusel on tal õigus vormistada ravikindlustus elukohariigis4.

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 1);

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta  art 13);

3 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 3);

4 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 17).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.