Töövõimetuslehe lisadokumendid

Tööandja tõend – dokument, millega tööandja tõendab osalist või täielikku nõustumist töötaja töövõimetusega perioodil, mille eest hüvitist taotletakse. Tõend edastatakse haigekassale juhul, kui  hüvitist taotletakse välisriigi haiguslehe/arstitõendiga või kui inimesel on mitu tööandjat. Kui andmed on TVL-i ühe tööandja poolt esitatud, kuvatakse teistele tööandjatele teenuses lehe staatusena „Edastatud“. 

Pärimisõiguse tunnistus – notariaalselt kinnitatud tõend, millega kindlustatud inimesega koos elanud perekonnaliikmed tõendavad kindlustatu surma korral oma pärimisõigust ja seega õigust kindlustatu surma tõttu väljamaksmata jäänud ajutise töövõimetuse hüvitisele.

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral – avaldus, mille kindlustatud inimesega koos elanud perekonnaliikmed esitavad töövõimetushüvitise väljamaksmiseks kindlustatu surma korral. Avaldusele peab olema lisatud pärimisõiguse tunnistus. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.