Töövõimetusleht

Ajutise töövõimetuse info tervishoiuteenuse osutajatele

Ajutise töövõimetuse info tööandjale

Töövõimetuslehtede info seaduse alusel TVL andmete pärimise õigust omavatele asutustele

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.