1. jaanuarist 2014 jõustub uus meditsiiniseadmete loetelu

Alates 2014 aastast hakkab kehtima uus, täiendatud meditsiiniseadmete loetelu.
Võrreldes eelmise loeteluga on lisandunud mitmeid muudatusi, millest olulisemad on:

- lisandub uus meditsiiniseadmete rühm - lantsetid;  
- glükomeetri testribade ja insuliininõelte kompenseerimistingimused laienevad; 
- erinevate trauma- ja operatsioonijärgseks kasutamiseks mõeldud ortopeediliste toodete rühmades on senine müüjapõhine loetelu asendatud pakendipõhise loeteluga, mis muudab toodete loetelu nii arstide, patsientide kui ka meditsiiniseadmete müüjate jaoks selgemaks.
- insuliininõelte, lantsettide ja haavasidemete hüvitamisel rakendatakse haigekassa poolse soodustuse arvutamisel piirhinda, s.h.  glükomeetri testribade rühmas kehtestatakse piirhinnasüsteemile üleminekuks 6 kuuline üleminekuaeg. Konkreetne info piirhinna rakendamise kohta on meditsiiniseadmete loetelus vastavate meditsiiniseadmete rühmade juures.

Uus haigekassa meditsiiniseadmete loetelu on avaldatud Riigi Teatajas.