Ajaleidjat on digiregistratuuris kasutanud tänaseks üle 1000 inimese

Kevadel avati üleriigilises digiregistratuuris uus lahendus Ajaleidja. Tänaseks on nutikat vastuvõtuaja otsijat kasutanud üle 1000 inimese.

Eriarsti vastuvõtuks aja broneerimine võib vahel populaarsematel erialadel ja enam asustatud linnades olla üsna aeganõudev. Märtsi lõpus avaliku sektori innovatsiooniprogrammi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse koostööna sündinud sündinud lahendus võtab aga vastuvõtuaja leidmise üleriigilises digiregistratuuris sisuliselt enda peale. Kui üleriigilises digiregistratuuris kohe sobivat aega pakkuda pole, avaneb inimesel võimalus end seal ootejärjekorda lisada. Ajaleidja annab seejärel SMS-i ja e-maili teel märku kui sobiv aeg tekib.

Tänaseks on Ajaleidjat kasutanud üle 1000 inimese, kõige enam Harju- ja Tartumaal. Tervisekassa partnersuhtluse osakonna projektijuhi Geitrin Janseni sõnul on katsetatav teenus küll esimesed kasutajad leidnud, kuid huvi võiks selle vastu olla veel suurem. „Ajaleidja mõte on hoida kokku inimeste aega, kes käivad uute aegade olemasolu igapäevaselt veebis kontrollimas, julgustame seda kindlasti katsetama,“ ütles Jansen. Ajaleidjaga on praeguseks liitunud mahuliselt kaks kolmandikku Eesti raviasutustest ning uusi partnereid ootab Tervisekassa veel.

2022. aastal katsetatakse Ajaleidjat pilootprojektina esialgu kolmel erialal: endokrinoloogia (sh laste vastuvõtt), kardioloogia (sh stimulaatorite paigaldamine) ning naha- ja dermatoveneroloogia (sh nahakasvajatega seotud vastuvõtt). Algselt olid Ajaleidja kaudu teenused kättesaadavad viies haiglas (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Medicumi ja Medita), maikuu lõpust lisandus neile ka Lääne-Tallinna Keskhaigla.

Kokku on kahe kuu jooksul Ajaleidja kaudu broneeritud 176 eriarsti aega. Kõige populaarsem eriala on olnud naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtt, kuhu on Ajaleidja kaudu broneeritud 98 aega. Ülejäänud kahe eriala jaoks on vaja arsti saatekirja. Kardioloogi ja endokrinoloogi vastuvõtte on vastavalt broneeritud 22 ja 17.

Suve jooksul on tervisekassal plaanis kasutajate käest ka tagasisidet küsima hakata. „Kuigi esialgne tagasiside on olnud positiivne ning teenust arendame ka praegu koostöös TEHIK-uga edasi, siis inimeste tähelepanekud viivad meid kõige enam edasi ning samas keskkonnas on neid kõige parem ka vahetult küsida,“ selgitas Jansen. Oma tagasiside saab teenuse kohta tulevikus jätta samuti üleriigilisel digiregistratuuri platvormil.

2022. aasta sügisel otsustatakse koostöös raviasutuste ja huvigruppidega järgmised sammud. Kui lahendus ennast õigustab, laiendatakse seda järgemööda järgmistele erialadele ning asutustele.

Ajaleidja idee sündis avaliku sektori innovatsiooniprogrammis Innovatsioonitiimi, Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Tervisekassa koostöös, tuginedes terviseinfosüsteemide kasutajate sisendile. Idee arendamisse on andnud olulise panuse süsteemi arendaja Kodality OÜ.