Alates 1. juulist korraldab seadusest tulenevalt vanglatervishoidu Tervisekassa koos lepingupartneritega

Tervisekassa sai endale kohustuse alates 1. juulist 2024 korraldada ja rahastada tervishoiuteenuste osutamist vanglates ja arestimajades, samuti väljasaadetavate ja kinnipeetud rahvusvahelise kaitse taotlejate tervisekontrolli. 

Vanglate meditsiiniosakonnad pakuvad kinnipeetavatele ambulatoorset üld- ja eriarstiabi ning statsionaarseid tervishoiuteenuseid, mille eest hakkavad vastutama haiglad: Tallinnas Lääne-Tallinna Keskhaigla, Jõhvis Ida-Viru Keskhaigla ja Tartus Viljandi Haigla. Tervishoiutöötajad on nendes asutustes tööl vastavate haiglatega sõlmitud töölepingute alusel. 

Reformi aluseks olevad seadusemuudatused võeti vastu Riigikogus 2023. aastal. Reformi raames antakse seni Justiitsministeeriumi hallata olnud kinnipeetavate tervishoiuteenuste eelarveraha üle Sotsiaalministeeriumile . Tervishoiuteenuste rahastamine toimub Eesti tervishoiusüsteemis kehtivatel alustel ja hinnakirja järgides, arvestades seadusandluses sätestatud erisusi.

Uus vanglatervishoiu korraldus hõlmab ka Tartu ja Viru vanglate arestimaju, Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna, Pärnu, Kuressaare ja Kärdla arestimaju ning PPA kinnipidamiskeskust. Teistes arestimajades (Narva, Rakvere, Viljandi, Võru, Paide, Rapla, Haapsalu, Valga) on vajadusel tagatud tervishoiuteenuse osutamine läbi kiirabi, mida samuti rahastab Tervisekassa.

Tervisekassa ülesanne on tagada, et kõik kinnipeetavad saaksid vajamineva arstiabi ja tervisekontrolli, järgides samas tervishoiuteenuste osutamise standardeid.