Alates 1.oktoobrist jõustusid haigekassa ravimite loetelu ja piirhindade muutmise määrused

27. septembril 2016. a allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. oktoobrist 2016.

Täiendatakse:

-       Eesti Haigekassa ravimite loetellu soodusmääraga 75% vedela valmis sonditoiduga INFATRINI 125ml N24, väljakirjutamise õigusega närtsimus-kvašiorkori (E42) näidustusel alla 1-aastastele imikutele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunustoom.

Ühtlustatakse:

-       toimeaineid desogestreel ning levonorgestreel ja etonogestreel sisaldavate ravimpreparaatide CERAZETTE õhukese polümeerikattega tablett 75mcg N84, CERAZETTE õhukese polümeerikattega tablett 75mcg N84 (TML), DESIRETT 75 MCG õhukese polümeerikattega tablett 75mcg N28, LEVERETTE õhukese polümeerikattega tablett 0,15mg+0,03mg N28 soodustingimused teiste raseduse vältimise eesmärgil kasutatavate ravimitega, lisades 75% soodusmäära kontratseptiiv- ehk eostumisvastase käitluse näidustusel (Z30) sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse esinemisel;

-       toimeainet kandesataan sisaldava ravimi ATACAND tablett 32mg N28 soodustingimused teiste kandesartaani sisaldavate ravimitega, lisades 75% soodusmäära kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15) ja südamepuudulikkuse (I50) raviks.

Muudetakse:

-       toimeainet ambrisentaan sisaldavate ravimpreparaatide VOLIBRIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N30 ja VOLIBRIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus reumatoloogil, kardioloogil, pulmonoloogil ja pediaatril NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid (I27.0). Muudetud väljakirjutamise tingimused kehtivad ambrisentaanravi alustavatele patsientidele;

-       toimeainet nilotiniib sisaldava ravimpreparaadi TASIGNA kõvakapsel 200mg N112 väljakirjutamise tingimusi, sõnastades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel kroonilise müeloidse leukeemia raviks (C92.1) patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a;

-       toimeainet dasatiniib sisaldava ravimpreparaadi SPRYCEL õhukese polümeerikattega tablett 50mg N60 väljakirjutamise tingimusi kroonilise müeloidse leukeemia osas 100% soodusmäära korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus hematoloogil konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise)  otsuse alusel kroonilise müeloidse leukeemia raviks (C92.1) patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse uute geneeriliste ravimitega, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse tervise- ja tööministri käskkirja alusel järgnevat toimeainet sisaldava ravimpreparaadiga:

1)     alfafollitropiin (munasarjade funktsiooni stimuleerimisel kasutatav ravim).

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     atomoksetiin (aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravim);

2)      bisoprolool (kõrgvererõhutõve, südamepuudulikkuse ja südame rütmihäirete ravis kasutatav ravim);

3)      duloksetiin (ärevushäirete, depressiooni ja neuropaatilise valu ravis kasutatav ravim);

4)      pregabaliin (epilepsia, ärevushäirete ja neuropaatilise valu ravis kasutatav ravim);

5)      telmisartaan+amlodipiin (kõrgvererõhutõve ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1)     aripiprasool (psüühikahäirete ravim);

2)     glatirameer (hulgiskleroosi ravim);

3)      kapetsitabiin (pahaloomuliste kasvajate ravis kasutatav ravim);

4)      rasagiliin (Parkinsoni tõve ravim);

5)      tsinakaltseet (hüperkaltseemia ravim);

6)      vorikonasool (seenhaiguste ravim).

Eeltoodutest glatirameeri sisaldav geneeriline ravim REMUREL süstelahus 20mg/ml N28 lisatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu hinnakokkuleppe hinna alusel, mille jõustumise tähtajast lähtuvalt kehtib ravimile soodustus alates 1. novembrist 2016. a.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu või müügiloa hoidja teavitusel:

1300026 ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG tablett 70mg N4

1035908 ATACAND tablett 16mg N28

1132591 ATACAND PLUS tablett 16mg+12,5mg N28

1083552 CITALEC 10 õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30

1065495 DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml 2ml N1

1063550 DEPO-PROVERA süstesuspensioon 150mg/ml 3,3ml N1

1063561 DEPO-PROVERA süstesuspensioon 150mg/ml 1ml N1

1073999 DICLAC 5% geel 50mg/g 100g

1312535 DONEPEZIL ORION õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28

1325360 DOXAZOSIN TEVA 4 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N30

1208652 LYRICA kõvakapsel 150mg N14

1208663 LYRICA kõvakapsel 150mg N56

1252617 LYRICA kõvakapsel 225mg N14

1208731 LYRICA kõvakapsel 300mg N14

1208573 LYRICA kõvakapsel 75mg N14

1208584 LYRICA kõvakapsel 75mg N56

1566446 MEAXIN õhukese polümeerikattega tablett 400mg N30

1192227 MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG tablett 7,5mg N50

1286681 PRAVASTATIN ACCORD 10MG tablett 10mg N28

1286704 PRAVASTATIN ACCORD 20MG tablett 20mg N28

1286715 PRAVASTATIN ACCORD 40MG tablett 40mg N28

1496796 QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N30

1299618 STRATTERA kõvakapsel 80mg N28

1303232 TEMODAL kõvakapsel 140mg N5

1115019 TEMODAL kõvakapsel 250mg N5

1585953 TRAVOPROST TEVA silmatilgad lahus 40mcg/ml 2,5ml N1

1435160 VENLAFAXINE ELVIM toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 37,5mg N28

1437780 VIMOVO toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 500mg+20mg N30

1005163 ZOFRAN õhukese polümeerikattega tablett 8mg N10

Järgmiste ravimpakendite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust lükatakse edasi kuni 1. jaanuarini 2017. a:

1019360 COAXIL kaetud tablett 12,5mg N30

1496910 QUETIAPINE TEVA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200mg N60

1564916 PIOGLITAZONE TEVA tablett 45mg N28

1060715 ZOCOR FORTE õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28

Täiendava teabe saamiseks vaata: 

Soodusravimite loetelu ja piirhindade 1. oktoobri 2016 muudatuste kohta lähemalt    Kokkuvõtlik tabel ravimisoodustustest 1.10.2016 seisuga