Arstivastuvõtud toimuvad üha enam üle videosilla

Paljud eriarstid pakuvad juba kaks aastat kaugvastuvõtte ka videosilla vahendusel, et hoida kokku patsiendi raha ja aega, mis kulub vastuvõtule sõitmiseks. Haigekassa soovitab inimestel videovastuvõtu võimalust ka arstilt otse küsida.

Haigekassa arendusjuhi Jaarika Järviste sõnul on videosilla kasutamine vastuvõttudel viimase aasta jooksul hoogustunud, sest sellel on märkimisväärsed eelised isegi siis, kui suuremat haiguspuhangut pole ja kontaktvastuvõtud iseenesest toimuvad. „Kaugvastuvõtud säästavad oluliselt inimese aega ja sõidule kuluvat raha. Suurimat kasu lõikavad neist inimesed, kelle vastuvõtt on planeeritud tööajale või elab inimene arstikabinetist kaugel,“ sõnas Järviste. „Paljudel erialadel toimib videovastuvõtt praegu sama tõhusalt kui kontaktvastuvõtt. Ajaline ja rahaline võit on videosilla puhul aga märkimisväärne,“ lisas ta.

Käesoleva aasta esimese kolme kuu jooksul on eriarstiabis tehtud 76 276 kaugvastuvõttu (telefoni teel ja videosilla vahendusel kokku). Neist 2,4% on toimunud video vahendusel. Aasta varem ehk 2021. aasta kolme esimese kuu jooksul oli videovastuvõttude osakaal kaugvastuvõttudest 0,4%.

Jaarika Järviste sõnul on oluline julgustada inimesi küsima ja kasutama videovastuvõtte veelgi enam, sest kuigi alternatiiviks on esmapilgul lihtsamana tunduv telefonivastuvõtt, siis viimase küsitluse järgi oli 82% arstidest arvamusel, et videopilt tõstab telefoniga võrreldes kaugvastuvõtu kvaliteeti. „Enam kui pool infost jõuab vestluspartnerini visuaalselt ehk teise miimikat ja kehakeelt jälgides, sealt edasi tulevad alles heli ja tekst,“ selgitas ta.

Videovastuvõttude hoogustamise eesmärgil otsustas haigekassa maksta alates eelmisest aastast videovastuvõttude läbiviimise eest teenuseosutajatele ka tulemustasu. Tänavu see tulemustasu kahekordistati ning nüüd on teenuseosutajal ühes kuus võimalus saada konkreetsel erialal läbi viidud videovastuvõttude eest lisaks tavapärastele vastuvõtutasudele kuni 6400 eurot tulemustasu.

Videovastuvõtte pakuvad  paljud haigekassa partnerasutused, kuid mitte veel kõik. Inimese tervisemure sobivuse videovastuvõtuks otsustab arst, kes annab ka juhised videovastuvõtuga liitumiseks. Kindlasti peaks patsiendil endal vastuvõtuks olema toimiv internetiühendus ning kaamera ja mikrofoniga arvuti või nutitelefon.

Kõige enam kasutatakse videosilla võimalust praegu vastuvõttudel psühhiaatrias, kus on 2022. aasta kolme esimese kuu jooksul tehtud 1209 videovastuvõttu. See moodustab 6,4% kõigist psühhiaatria eriala tehtud kaugvastuvõttudest. Teisel kohal on taastusravi eriala, kus on tehtud 243 videovastuvõttu ehk 20,4% kõigist eriala kaugvastuvõttudest.

Haigekassa küsib kaugvastuvõttude kohta regulaarselt ka patsientidelt tagasisidet. Tänavu märtsis läbi viidud küsitlusest selgus, et  videovastuvõttudega oli rahul 94% küsitlusele vastanutest. Kõige kõrgem rahulolu oli dermatoveneroloogia erialal, kus kõik vastajad olid saadud teenusega väga rahul.

Küsimustikule vastanute seas on järjest tõusmas nende inimeste osakaal, kes ise avaldavad soovi kaugteenuseks. Samuti tuleb välja, et kui inimesele on asutuse poolt kord pakutud videovastuvõttu, eelistavad nad seda telefonivastuvõtu ees ka edaspidi.

Märtsi alguses viis haigekassa läbi küsitluse ka eriarstiabi teenuseosutajate seas, et uurida töötajate kogemust videovastuvõttude tegemisega. Üle 75% vähemalt kord videovastuvõtu läbi viinud töötajatest hindasid oma kogemust hindega hea või väga hea. Kehvem oli videovastuvõtu kogemus üle 65-aastastel töötajatel.

75% videovastuvõtu läbi viinud töötajatest leidis, et uue lahendusega harjub kiiresti. Et aga töötajad oleksid enam huvitatud videovastuvõtu pakkumisest, arvas 60% neist, et tööandja võiks pakkuda mugavamat lahendust, vahendeid ja koolitusi videovastuvõtu läbiviimiseks.