Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks eriarstiabis ja haiguste ennetuses

Haigekassa kuulutas täna välja  eriarstiabi teenusepakkujate valiku aastateks 2014-2018. Valiku kaudu ostetavate tervishoiuteenuste aastane maht on enam kui 600 000 ravijuhtu ehk ligi 19% haigekassa poolt rahastatavatest eriarstiabi ravijuhtudest.

Haigekassa sõlmib igal aastal lepinguid kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks kogumahus enam kui 3,2 miljonit ravijuhtu, millest valdava osa moodustavad haiglavõrgu arengukava haiglate poolt osutatavad teenused.

Eriarstiabi partnerite täiendava valiku väljakuulutamise eesmärk on lisaks haiglavõrgu arengukava haiglatele kaasata haigekassa partnerite ringi ka teisi tervishoiuasutusi, et tagada elanikele kvaliteetse tervishoiuteenuste kättesaadavus. Algava valikuperioodi pikkus on 4 aastat seni kehtinud 3-aastase lepinguperioodi asemel, et võimaldada valikul osalevatel tervishoiuasutustel oma tegevust pikema aja peale ette planeerida.

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul analüüsiti tervishoiuteenuste täiendava ostuvajaduse hindamiseks raviteenuste kasutamist üle Eesti maakondade lõikes. “Tegime väga põhjalikku tööd arstiabi geograafilise kättesaadavuse hindamisel, et tagada üle Eesti kõigile kindlustatutele tervishoiuteenused võrdsetel tingimustel,“ selgitas ta valikuvajaduse hindamise eesmärki.

Paikkondliku valikuvajaduse mõningase muutuse algaval perioodil on tinginud mitmed arengud Eesti tervishoiusüsteemis. Viimastel aastatel on Euroopa Liidu struktuurfondidest eraldatud ressursid võimaldanud Eesti haiglatel kaasajastada oma ruume ja aparatuuri ning ühtlasi  suurendada võimalusi kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumisel.  Samuti on mitmed senised valikupartnerid suurendanud koostööd haiglavõrgu arengukava haiglatega, mis võimaldab tagada patsientidele veelgi paremad diagnostika- ja ravivõimalused ning parima ravikvaliteedi. 

Valikuga kavatseb haigekassa osta enam kui 600 000 ravijuhtu aastas, mis on samaväärsel tasemel varasema lepinguperioodi mahtudega. Kui 2013. aastal osteti valikupartneritelt tervishoiuteenuseid ligikaudu 36 miljoni euro eest, siis käesoleval aastal suureneb ostetavate teenuste maht hinnanguliselt miljoni euro võrra.

Laekunud pakkumusi hinnatakse nõukogu kinnitatud kriteeriumite alusel, millest kõige kaalukamad on kvaliteedi tagamisega seotud nõuded.

Haigekassa lähtub kindlustatud isikutele piirkondlikult võrdse ravi kättesaadavuse tagamisel Ravikindlustuse seadusest. Haiglavõrgu arengukava haiglad, kellega haigekassa sõlmib ravi rahastamise lepingu ilma valiku protseduurita, on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

Valik kuulutatakse välja lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabis ja haiguste ennetuses Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.04.2014– 30.06.2018. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse valiku kinnitamise kohta hiljemalt 26. märtsil 2014. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2014. a. valiku otsuse lisas 2, 3 ja 4 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju [at] haigekassa.ee (harju[at]haigekassa[dot]ee)     Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn     

parnu [at] haigekassa.ee (parnu[at]haigekassa[dot]ee)    Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu 

tartu [at] haigekassa.ee (tartu[at]haigekassa[dot]ee)     Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu

viru [at] haigekassa.ee (viru[at]haigekassa[dot]ee)       Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi


Taotluse soovituslik vorm, taotluse esitamise nõuded ja informatsioon kõigi Eesti Haigekassa piirkondade teenuse vajaduse kohta on kättesaadavad Eesti Haigekassa veebilehel.

 
Katrin Romanenkov                              
Avalike suhete juht
GSM 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)