Eesti Haigekassa kuulutas välja lisahanke

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks:

1) Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse osutamiseks

2) Alla 19-aastastele kindlustatutele ortodontia teenuse osutamiseks

Sõlmitavate lepingu perioodiks on 01.07.2019 -30.06.2022.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/

Eesti Haigekassa korraldas 15.03.2019 kell 13.30 infopäeva riigihankel osalejatele. Infopäeva saab järele vaadata siit