Haigekassa kuulutab välja uued õendusabi hanked

Haigekassa otsustas muuta senist õendusabi hankemenetlust, korraldades eraldiseisvad hanked koduõenduses ja statsionaarses õendusabis.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on haigekassa eesmärk võimalikult kiiresti leida õendusabi lepingupartnerid, et tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus järgnevaks kolmeks aastaks. „Õendusabi hange on pikalt kestnud ja paraku on ühe õendusabi pakkuja ning haigekassa vaheline vaidlus jõudnud halduskohtusse. Kuna vaidlus takistab ka ülejäänud õendusabi hanke protsessi ehk teiste edukate pakkujate lepingute sõlmimist, siis otsustasime korralda uued hanked,“ lisas  Parv.

Haigekassa peab vajalikuks jagada statsionaarne õendusabi teenuse osutamise kohtade lõikes mitmeks osaks. Seetõttu eraldatakse käimasolevast riigihankest koduõendusteenust puudutav osa ja kümne maakonna iseseisev statsionaarne õendusabi ning korraldatakse nende osas uued hanked.  „Loodetavasti saame sellise hankeprotsessiga õendusabi lepingud sõlmida uuest aastast,“ ütles Maivi Parv.

Hanke pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.10.2018, sõlmitava lepingu perioodiks on 01.01.2019.– 30.09.2021. Täpsem info hangete kohta on leitavad riigihangete registrist.

Ükski patsient vajaliku arstiabita ei jää, sest lepinguid pikendatakse olemasolevate õendusabi partneritega selle aasta lõpuni ja uuest aastast jätkavad õendusabi pakkumist teenuseosutajad juba uute lepingute alusel.