Haigekassa nimevahetus Tervisekassaks on vajalik suunamuutus meie tervishoius

Tervisekassa

Viimaste aastate jooksul on Tervisekassa suunanud üha enam raha haiguste ennetamisele ja inimeste tervise edendamisele. Laiendatud on näiteks vähi sõeluuringuid, krooniliste haiguste jälgimist, tervishoidu koolis, uuringuid lastele ja nende vanematele, jagatud tasuta gripivaktsiine ning rõhku on pandud ka terviklike raviteekondade ning e-lahenduste väljatöötamisele. 

„Tervisekassa nimevahetus on tekitanud inimestes küsimusi ja mõningast segadust, kuid usume, et see on põhimõtteline ja vajalik muudatus Eesti tervishoius. Nime muutmine on seotud eesmärgiga rõhutada meie tegevuse lõpptulemust – oma tervise hoidmist ja taastamist. Tervisekassa ei ole passiivne raviarvete maksja, vaid toetab tervishoiuteenuste osutamist ja nende eest tasumist inimese vaates terviklikult, inimesekeskselt ja väärtustades tervisetulemust,“ ütles Tervisekassa juht Rain Laane

Inimeste tervisetulemusi mõjutab hea arstiabi kättesaadavus vastavalt ühiskonna vajadustele, integreeritud ravi, kus inimese jaoks on raviprotsess sujuv ning üleminekud ühest tervishoiuasutusest teise on korraldatud heas koostöös asutuste ja erialade vahel. Laane sõnul on Tervisekassa viimase viie aasta jooksul saanud juurde hulga rahvatervishoidu puudutavaid ülesandeid, mida uus nimi ka paremini arvesse võtab. Need funktsioonid on näiteks nakkushaiguste tõrjeks ja kontrolliks vajalike ravimite ja vaktsiinide hankimine, vaktsiinikahjude hüvitamine ning lisaks oleme laiendanud ka näiteks sõltuvushäirete ennetust ja raviteenuseid. 

„Kokkuvõttes keskendume üha rohkem sellele, kuidas inimesed püsiksid kauem hea tervise juures, tunneksid end hästi ning vajaksid arstide abi vähem või üha vanemas eas. Samal ajal jätkub töö selle nimel, et leida lahendused juba praegu tervishoius eksisteerivale ressursipuudusele. Seda selleks, et tulevikus oleks võimalik tagada ühise maksuraha eest kvaliteetset ja õigeaegset arstiabi kõikidele Eesti inimestele. Kuid ühiskonnana peame aduma ka seda, et vastutus tervise eest ei lasu ainult arstil ega Tervisekassal, vaid algab igaühest meist. Meil on vabadus tarbida, süüa ja töötada, kuid ka vastutus teha seda kõike nii, et tervis oleks hea ka aastakümnete pärast,“ rääkis Laane. 

Aastate jooksul on suurenenud rõhuasetus terviseprobleemide varasele avastamisele ja tervisekahju ennetamisele. Tervisekassa nimi oli kaalumisel juba ravikindlustussüsteemi loomise ajal 1990-1991.aastal, kuid toona otsustati ajalooliselt varem kasutusel olnud haigekassa nime kasuks. 30 aastat hiljem võtame kasutusele asutuse töö tulemust rõhutava nime,“ lisas ta.