Haigekassa reservkapitalist eraldatakse 11,79 miljonit COVID-19 kuludeks

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel korralisel koosolekul teha valitsusele ettepaneku haigekassa reservkapitali kasutusele võtmiseks 11,79 miljoni euro ulatuses. Reservkapitali kasutuselevõtt võimaldab raviasutustel COVID-19 patsientide vastuvõtuks tööd ümber korraldada ja maksta COVID-19 patsientidega kokkupuutuvatele tervishoiutöötajatele kõrgendatud töötasu.

„Nakatumise tase on praegu Eestis väga kõrge ning mitmete haiglate koormus on jõudnud kriitilise piirini. Eesti inimestele vajaliku arstiabi tagamine nõuab tervishoiutöötajatelt lisatöötunde ja raviasutustelt valmisolekut töö ümberkorraldamiseks. Reservkapitali kasutuselevõtt võimaldab maksta arstidele ja õdedele kõrgendatud määras tasu nii eriarstiabis COVID-19 patsientidega tegelevates osakondades, sh intensiivravi osakondades kui ka õendusabi osakondades. Samuti võimaldab see katta raviasutuste kulusid seoses töö ümberkorraldamisega,“ ütles Eesti Haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Eriarstiabis suunatakse lisavahendid töötasu hüvitamiseks COVID-patsientidega tegelevates nakkusosakondades, sh II ja III astme intensiivravi osakondades. Õendusabis on kavas kompenseerida täiendavalt voodipäeva tasu COVID-19 positiivsete patsientide viibimisel õendusabi osakonnas.

„Meie kõigi teha on, et nakatumine ja haiglaravi vajaduse kasv pidurduks ning tervisesüsteemil ei tuleks veel ulatuslikumalt raviteenuseid ümber korraldada või sootuks piirata. Peame täitma kõiki nakkusohutuse reegleid ning andma igaüks oma panuse läbi vaktsineerimise. Iga kaitsesüst võib olla elupäästev,“ lisas minister Kiik.  

Haigekassa reservkapitali võib kasutusele võtta vaid erandkorras tervise- ja tööministri ettepanekul ja Vabariigi Valitsuse korraldusega. Haigekassa reservkapitali suurus on hetkel 93,2 miljonit eurot, millest planeeritakse 2021. aasta oktoobrist detsembrini suunata COVID-19 haiguse ravikulude täiendava vajaduse katteks 11,79 miljonit eurot.

Haigekassa finantsvaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul võetakse reserve kasutusele alati väga läbimõeldult. „Tervishoiukulud seoses COVID-19 haigestumise kolmanda lainega on prognoositust kõrgemad ning nende kulude katmiseks on vaja lisaraha,“ ütles Pille Banhard.

Haigekassal tuleb 2022. aastal reservkapitali maht seadusega ettenähtud suuruses taastada. Haigekassa reservkapitali moodustamist reguleerib Eesti Haigekassa seadus. Tegemist on haigekassa eelarvevahenditest moodustatava reserviga, mis on mõeldud makromajanduslikest muutustest tekkivate eelarveriskide vähendamiseks. Reservkapitali suurus on 5,4% haigekassa eelarve mahust ja reservi nõutava tasemeni viimine toimub üldjuhul eelnevate perioodide jaotamata tulemi arvelt.