Mis on õendusabi ja kellele on see mõeldud?

Kersti Esnar, tervishoiu osakonna juhataja kt Anna Vesper, tervishoiu spetsialist Ivika Leik, ravimipeaspetsialist   Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel parandamine, stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine. Õendusabiteenust osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele kas kodus, haiglas või hooldusasutuses. Õendusabiteenuse aluseks on vajalik saatekiri pere- või eriarstilt. Haigekassa rahastab nii statsionaarset õendusabi, mida osutatakse haiglas, kui ka koduõendusteenust, mille puhul koduõde käib patsiendi kodus.  

Õendusabi on abiks patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi

Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua viibimist haiglas, kuid kes vajab siiski asjatundlikku meditsiinilist tuge. Samuti võib kodust õendusabi vajada piiratud liikumisvõimega inimene, kes ei suuda oma haigusest tulenevate probleemide tõttu ise arsti juurde minna – seega on koduõde ka oluliseks ühenduslüliks perearsti või raviarsti ja abivajaja vahel. Kui patsient vajab õendusabi, mis mahu poolest ületab koduõenduse võimalused, suunatakse ta õendushaiglasse.

Õendushaigla on mõeldud patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid vajab õe pidevat hoolt ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist. Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord nädalas.

Haigekassa rahastab nii koduõendust kui statsionaarset õendusabi

Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta. Haigekassa katab kindlustatu eest koduõe töö, tema transpordikulud patsiendi juurde ja protseduuride tegemiseks kasutatud materjali (nt tilkinfusioonid, veenikanüülid, haavahooldusvahendid) kulu. Arsti poolt eelnevalt määratud retseptiravimite (nt astmaravimid, kõrgvererõhktõve ravimid) ja meditsiiniseadmete (nt stoomihooldusvahendid, glükomeetri testribad diabeetikutel) kulu tuleb katta patsiendil.

Õendushaiglas viibiva patsiendi omaosalus on 15% haigekassa poolt kehtestatud voodipäeva hinnast. 85%  tasub ravikindlustatud inimese eest haigekassa. Haigla võib eraldi võtta voodipäevatasu 10 esimese haiglas viibitud päeva eest (2.50 eurot/päevas).

Õendushaiglas viibimise ühe voodipäeva hind katab kulud õendustoimingutele, raviprotseduuridele ja piiratud hulgale laborianalüüsidele. Haiglasse tulles tuleb patsiendil kaasa võtta igapäevaselt tarvitatavad originaalpakendis ravimid ja määratud abivahendid (nt kuuldeaparaat, ortoos, stoomihooldusvahendid, põiekateetrid, glükomeetri testribad jms).

Soodusmääraga on võimalik osta ka iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele ka selliseid kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Haavaplaastreid ja –sidemeid hüvitab haigekassa 50% soodusmääraga venoossete, diabeetiliste ja lamatishaavandite ning põletus- ja kiiritusjärgsete haavade raviks.

Haavaplaastreid ja –sidemeid hüvitatakse 6 kuu jooksul alates haavandi või haava diagnoosimisest järgmistes kogustes:

-          venoossete haavandite korral kuni 24 haavasidet või –plaastrit ühe haavandi kohta ning kuni 10 haavandi eest;

-          diabeetiliste haavandite korral kuni 28 haavasidet või -plaastrit ühe haavandi kohta ning kuni 10 haavandi eest;

-          lamatishaavandite korral kuni 20 haavasidet või –plaastrit ühe haavandi kohta ning kuni 12 haavandi eest;

-          põletushaavade korral kuni 8 haavasideme või –plaastrit ühe haava kohta ning kuni 5 haava eest;

-          kiiritushaavade korral kuni 8 haavasideme või –plaastri ühe haava kohta ning kuni 3 haava eest.

Soodustuse saamiseks peab arst patsiendile väljastama digitaalse meditsiiniseadmekaardi sobiliku haavandi või haava raviks mõeldud haavasidemete rühmale. Haavasidemeid on võimalik osta apteekidest või haavasidemetega tegelevate meditsiiniseadmete müüjate käest.