Nõukogu kinnitas haigekassa 2013. aasta majandusaruande

PRESSITEADE

02.05.2014   Kolmapäevasel nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa 2013a majandusaasta aruanne.  Möödunud aastal rahastas haigekassa Eesti elanikele tervishoiuteenuseid, ravimeid ning erinevaid hüvitisi kokku 830 miljoni euro eest, mis on 7% enam kui aasta varem.    „Olulisena tuleb möödunud aastast välja tuua tegevused esmatasandi edasiseks tugevdamiseks – näiteks alustasime teise pereõe ning e-konsultatsiooni teenuste rahastamist. Mõlemad on üliolulised nii perearsti kui ka eriarstide teenuse kättesaadavuse ja efektiivsuse parandamisel,“ märkis haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.   „Eriarstiabis on nii 2013. kui ka 2014. a. oluliselt uuendatud haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. 2013. aastast jõustusid loetelus uuendatud ortopeedia, kiiritusravi ja taastusravi valdkondade teenused. Aasta jooksul uuendati ka kardiokirurgia, neuroloogia, psühhiaatria ja taastusravi erialade teenuste loetelu samuti lisasime käesoleva aasta algusest uusi teenuseid südamehaiguste- ja vähiravis,“ ütles Ross.   Ross rõhutas, et kindlustatutele suudetakse pakkuda uusi teenuseid, tagades samal ajal haigekassa kestliku rahalise olukorra. „See on olnud võimalik ainult tänu haigekassa tulemuslikule ja ettevaatavale koostööle meditsiinitöötajate, erialaseltside ja haiglatega, sest me kõik töötame patsiendi heaks ning meie ühine eesmärk on inimese hea tervis, terviseriskide ennetamine ning haiguste õigeaegne avastamine ja tulemuslik ravi. Haigekassa jaoks on usalduslik ja sisutihe koostöö tervishoiu osapooltega elulise tähtsusega ning teeme omalt poolt kõik selle tugevdamiseks,“ lisas ta.   Eriarstiabi rahastati möödunud aastal ligi 482 miljoni euro eest, mis on 31,1 miljonit eurot rohkem kui aastal 2012. Ühe ravijuhu keskmine maksumus ambulatoorses arstiabis oli 57 eurot, päevaravis 456 eurot ning statsionaarses ravis 1178 eurot. Võrreldes varasema aastaga on ravijuhu keskmine hind kallinenud 7%.  Kasvu mõjutasid eelkõige tervishoiuteenuste loetelu kaasajastamine ning muudatused raviteenuste kasutamises.    Esmatasandi teenuseid rahastati möödunud aastal kokku 76 miljoni euro eest, sealhulgas rahastati perearsti nõuandetelefoni 1220 veidi enam kui 700 tuhande euro eest. Perearsti nõuandetelefon on aina enam kasutust leidev kiire tervisealase nõuande saamise koht terviseküsimuse korral. Nõuandetelefoni 17 perearsti ja 14 pereõde võtavad ööpäevas vastu keskmiselt ligi 700 kõnet.    Õendusabi eest tasus haigekassa 2013. aastal 17% enam kui aasta varem, s.o. 20,6 miljonit eurot. Kiire eelarvekasvu põhjuseks oli uute kaasaegsete ravivõimaluste suurenemine tulenevalt Euroopa struktuurfondide toel renoveeritud ja juurdeehitatud osakondade valmimisest.    Kõik rahastatud ravimid moodustasid möödunud aastal haigekassa eelarvest 19%. Apteegist soetatavaid soodusravimeid hüvitati 103 miljoni euro eest, sh. ühe soodusretsepti kohta tasus haigekassa keskmiselt 13,6 eurot ning patsient 6,4 eurot. Patsiendi omaosalus soodusravimite eest tasumisel on viimase 4 aastaga langenud 20%.  Haiglaravimeid ning tervishoiuteenuste loetelus olevaid eraldi ravimiteenuseid rahastati kokku  56 miljoni euro eest.  Ajutise töövõimetuse hüvitisi maksis haigekassa 2013. aastal 94 miljonit eurot, mis on 9,8 miljonit eurot rohkem kui eelneval aastal.    Teavituse ja tervise edendamise olulisemad tegevused olid terviseedendusprojektid lasteaias ja koolis, laste hammaste tervise projekt, vigastuste ennetamise projektid ning raseduskriisi nõustamine.   Haiguste ennetuse valdkonnas on suurima rahastusega koolitervishoiuteenus (3,6 miljonit eurot), olulisel kohal on ka vähi sõeluuringute läbiviimine (rinna- ja emakakaelavähk), mida rahastati möödunud aastal ligi 1,2 miljoni euro eest ning saadeti välja enam kui 100 tuhat personaalset kutset uuringus osalemiseks.    Kindlustatutele suunatud tegevustest väärib möödunud aastast veel esiletõstmist aasta lõpul rakendunud Euroopa Liidu direktiiv, millega loodi täiendavad võimalused liikmesriikide kindlustatutele teises EL liikmesriigis tervishoiuteenuste saamiseks. Oktoobri lõpus rakendunud direktiivi alusel haigekassa 2013a. jooksul teenuste hüvitamiseks veel väljamakseid ei teinud.    2013. aasta lõpul oli Eesti Haigekassa ravikindlustust omavaid isikuid 1,2 miljonit. Eriarstiabiteenuseid kompenseeris haigekassa ühtekokku 797 tuhandele inimesele. Perearstid ja pereõed tegid 5,1 miljonit vastuvõttu, mis on 4,3 vastuvõttu ühe kindlustatu kohta. Soodusravimeid kasutas möödunud aastal  849 tuhat inimest.    Majandusaasta aruandega saate tutvuda haigekassa kodulehel.    Lisainfo:  Katrin Romanenkov Avalike suhete juht  Eesti Haigekassa 521 5655 katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)