Õendusabi osutamine alates 1. juulist 2014

Käesoleva aasta kevadel viis haigekassa läbi lepingupartnerite valiku õendusabis (varasema nimetusega hooldusravi).  

Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune toetusravi) ning statsionaarse õendusabi lepingupartnerite valiku tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algab 1. juulist 2014.

Haigekassa tellib õendusabi teenuseid nagu varasemaltki haiglavõrgu arengukava haiglatelt ning valikupartneritelt.

Nende valikupartneritega, kellega õendusabi leping lõppeb, sõlmitakse vajadusel lepingupikendus. Lepingupikendusega tagatakse seisuga 30.06.2014 ravijärjekorras või ravil olevatele patsientidele õendusteenuse jätkamine senise teenuse osutaja juures vajadusel kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal.

Edaspidi on perearstidel ja kindlustatul võimalik leida teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast (nii haiglavõrgu arengukava haiglad kui valikupartnerid). Nii koduõendusteenuse kui statsionaarse õendusabiteenuse saamiseks peab olema perearsti või muu eriarsti suunamine. Saatekiri antakse meditsiiniliste näidustuste olemasolul.

Loetelu haigekassa õendusabi lepingupartneritest  ja infot õendusabi teenustest leiab haigekassa kodulehelt.

Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa infotelefonilt 16 363.