PRESSITEADE: Eesti Haigekassa avaldas haiglate ravitegevuse tagasiside aruande

Juba viiendat aastat järjest koostab haigekassa haiglate raviarvete ja retseptide andmete põhjal aruande, milles analüüsitakse ja võrreldakse konkreetsete indikaatorite lõikes haiglavõrgu arengukava haiglate tegevust. 2016.aastal koostatud HVA tagasiside aruande eesmärk on anda haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks 2015.a raviarvete alusel.

Regulaarse tagasiside andmine partneritele on üks haigekassa arengukava  olulistest tegevustest, millega haigekassa  aitab kaasa haiglate tegevuse ja kindlustatute ravitulemuste ühtlaselt hea  taseme saavutamisele.

Aruandes esitatud 14 indikaatorit mõõdavad ravitegevuse erinevaid aspekte haiglates. Valminud on ka HVA haiglate tagasiside aruande kokkuvõte, kus on esile toodud olulisemad muutujad ning trendid kolme aasta lõikes. 

Oluline on silmas pidada, et kuna indikaatorite arvutamisel (välja arvatud ooteaeg ja ravimid) on kasutatud raviarvel ja retseptidel olevaid andmeid, siis indikaatorite väärtus sõltub otseselt sellest, kui korrektselt on toimunud raviarvete koostamine haiglates. Aruande lugejal tuleb ka meeles pidada, et üksnes käesolevas aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid haiglate tegevusele, kuna indikaatorite tulemused on sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga pakub aruanne haiglajuhtidele ja klinitsistidele võimaluse analüüsida oma haigla näitajaid võrreldes teiste HVA haiglatega, õppida teiste kogemusest ning seeläbi arendada oma haiglat.

HVA tagasiside aruande ja selle kokkuvõtte on leitav haigekassa kodulehel. Sellel aastal on võimalik tagaside aruandes esitatud indikaatoritega tutvuda ka läbi haigekassa interaktiivse statistikamooduli. Kaasaegse lahenduse abil saab lihtsalt ja mugavalt analüüsida ning võrrelda konkreetsete indikaatorite lõikes HVA haiglate tegevuste tulemusi läbi aastate. Indikaatorite mooduliga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Tagasiside aruande koostajad tänavad kõiki partnereid – haiglate ja erialaseltside esindajaid, kes on kaasa aidanud asjakohaste indikaatorite valimisel. Kõik ettepanekud, kuidas tagasiside aruannet edaspidi täiendada, on oodatud aadressil katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (subject: HVA%20tagasiside%20aruanne) (katrin.romanenkov[@]haigekassa.ee).