PRESSITEADE: Eesti Haigekassa nõukogu kinnitas järgmise 4 aasta ravikindlustuseelarve planeerimise põhimõtted

Eesti Haigekassa nõukogu kinnitas täna toimunud koosolekul haigekassa järgmise 4 aasta ravikindlustuseelarve kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted. Esimese lugemise läbis ka haigekassa 2017. aasta eelarve.

“Haigekassa nõukogu pidas vajalikuks järgnevate aastate raviteenuste kättesaadavuse säilitamise vähemalt senisel tasemel, millest tulenevalt tehti valitsusele ettepanek korrigeerida vastavalt haigekassa finantspositsiooni. Tänane ettepanek peab silmas ka hetkel käivaid tervishoiutöötajate palgaläbirääkimisi, millel on ravikindlustuse eelarvele märkimisväärne mõju,” selgitas haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Haigekassa nõukogu ettepanek on sisendiks järgmise aasta eelarve koostamisel Vabariigi Valitsuses, lõpliku otsuse langetab Riigikogu.

„Nelja aasta planeerimise põhimõtete koostamisel oli väga oluliseks ravikindlustussüsteemi rahaline jätkusuutlikkus, et tagada kvaliteetne tervishoid, kulutõhusad ja eesmärgipärased ravimeetodid ning solidaarne arstiabi kättesaadavus kõigile kindlustatutele tulevateks aastateks,“ kommenteeris haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. „Nelja aasta planeerimine tagab tervishoiusüsteemi rahastamise stabiilse arengu ning annab ravikindlustussüsteemi finantseerimisest ja hüvitiste proportsioonidest läbipaistva ülevaate,“ lisas ta.

Rossi sõnul seisab haigekassa selle eest, et kindlustatu kasutaks oma tervise nimel tervisesüsteemi kõiki võimalusi, ning teeks seda otstarbekalt. „Inimestele on oluline kindlustunne, et terviseprobleemi tekkimisel saavad nad õigeaegselt asjatundlikku abi ja teenuseid sõltumata majanduslikust olukorrast või geograafilisest asukohast. Üheks solidaarse ravikindlustuse eesmärgiks ongi tagada inimestele turvatunne haigestumise puhul,“ täiendas ta. Järgnevatel aastatel pööratakse Rossi sõnul jätkuvalt tähelepanu nii haiguste ennetusele, diagnoosimisele kui ka ravile, ravikindlustuspaketi terviklikule arendamisele..

Nõukogu koosolekul läbis esimese lugemise ka 2017. aasta eelarvepositsioon. 2017. aasta eelarve detailsem jaotus koos põhjaliku seletuskirjaga esitatakse nõukogule II lugemisele käesoleva aasta novembris, kui nõukogu on heaks kiitnud uuendatud tervishoiuteenuste loetelu.

Nõukogu tutvus lisaks haigekassa I poolaasta aruandega.

Lisainfo:

Liis Hinsberg Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Eesti Haigekassa Tel 6208459 Liis.hinsberg [at] haigekassa.ee (Liis[dot]hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)