PRESSITEADE: Järgmisel aastal laieneb haigekassa hüvitavate meditsiiniseadmete valik

Uuest aastast hakkab haigekassa senisest enam hüvitama diabeetikutele vajalikke meditsiiniseadmeid, sealhulgas laienevad soodustused insuliini pumpravi kasutavatele lastele. Lisaks hüvitatakse senisest suuremat valikut ortopeedilisi ja stoomihooldustooteid, haavasidemeid ning lümfitursete raviks vajalikke tooteid.

Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaasajastamise tulemusel laienevad alates 1. jaanuarist 2017.a soodustused mitmetele meditsiiniseadmete rühmadele, samuti suurenevad hüvitatavad piirmäärad.

Olulised muudatused puudutavad laste insuliiniravi. Loetellu lisatakse insuliinipumba saatja komplekt 50% soodustusega kõigile kuni 18. aastastele. Lisaks tõstetakse 5-18 aastastele lastele hüvitavate sensorite aastakogust neljakordselt, 12-lt 48-le. Seega järgmisel aastal on hüvitavate seadmete hulgas lisaks insuliinipumbale kõik veresuhkru jälgimiseks vajalikud seadmed, mis võimaldavad lastel pidevalt ilma pausideta oma veresuhkru taset jälgida. Seadmete hüvitamistingimuste uuendamine vähendab ka patsiendi kulutusi.

Lisaks laieneb unemeditsiinis kasutavate seadmete ja nende maskide valik. Samuti hüvitab haigekassa alates järgmisest aastast suuremat valikut stoomihooldustooteid, lümfitursete raviks kompressioontooteid, ortopeedilisi tooteid, haavasidemeid, plaastreid, glükomeetri testribasid,  insuliininõelu ja lantsette ehk vereproovi võtmiseks vajalikke torkevahendeid.

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross rõhutas, et meditsiiniseadmete loetelu uuendamisega paraneb seadmete kättesaadavus ja valik. „Laienenud valikuga saavad patsiendid valida endale sobivaima toote ka hinna poolest, mis aitab vältida lisakulutusi. Meie jaoks on väga oluline tagada inimestele parimaid tõendatult kvaliteetseid seadmeid, mistõttu me uuendame loetelu alati koostöös erialaühenduste, meditsiiniseadmete tootjate ja valdkonna ekspertidega,“ ütles Ross. Meditsiiniseadmete tootjate esindajatega on allkirjastanud tänaseks 15 uut hinnakokkulepet, mille tulemusel ühtlustuvad erinevate meditsiiniseadmete hinnad.

Haigekassa hüvitab kindlustatutele selliseid meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst ning väljastab soodustuse saamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Meditsiiniseadmete loetelu kaasajastatakse igal aastal, lisades sinna vastavalt vajadusele uusi tooteid ning uuendades hinnakirja lähtuvalt edasimüüjatega sõlmitud kokkulepetest. Haigekassa nõukogu tegi 28. oktoobril toimunud nõukogu koosolekul tervise- ja tööministrile ettepaneku kinnitada meditsiiniseadmete loetelu 2017. aastaks.