Proteesiteenuste arveid saab esitada kuni 31. jaanuarini 2018

Alates 1. jaanuarist 2018 saab hammaste proteeside hüvitist kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu. Seoses muudatusega saab käesoleva aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31. jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuarit esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.

„Palun vaadake üle enda arved ja küsige ka oma lähedastelt, kas tänavused proteesiarved on haigekassale esitatud,“ sõnas haigekassa esmatasandi talituse juht Külli Friedemann. 

2018. aastasse proteesidega seotud aega kinni pannes tasub arstilt kindlasti üle küsida, kas tal on haigekassaga leping või kas ta plaanib sõlmida lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Võimalusel tasub aja broneerimisega veidi oodata ja teha seda jaanuaris. Nii saab inimene olla vastuvõtule minnes kindel, et ta saab ka hüvitist kasutada. Vastasel juhul peab ta tasuma kogu summa ise.

Friedemann lisas: „Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. Kui inimesel on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks kehtiv hüvitise jääk näiteks 120 eurot, saab ta seda alates 2018. aasta algusest ikka kasutada, lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures.“

Alates jaanuari algusest arvestatakse soodustuse summa alati kohe maha hambaarsti juures maksmise hetkel, st kaob võimalus hüvitist tagantjärele haigekassast taotleda, sest kogu arveldus hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.

Proteeside hüvitis on kolmeks aastaks 260 eurot. Hüvitist on õigus saada ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ning üle 63-aastastel ravikindlustatud eakatel. Proteesiteenuste hinnad määrab endiselt iga hambaarst ise.

Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse kolme aastasesse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.