Ravikindlustamata inimeste COVID-19 diagnoosimise ja ravi eest tasub edaspidi haigekassa

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, mille alusel tasub ravikindlustamata inimestele COVID-19 haiguse diagnoosimise ja raviga seotud kulud edaspidi haigekassa. Muudatuse eesmärk on kõigi nakkuskahtlusega inimeste võimalikult kiire tuvastamine, et piirata viiruse levikut.

Eriolukorra ajal kaeti ravikindlustamata inimestele COVID-19 diagnoosimise ja raviga seotud kulud riigieelarvelisest eraldisest. Määruse muudatusega hakkab nende teenuste eest edaspidi maksma haigekassa. Ravikindlustamata inimestele haigekassast tasutavate teenuste loetellu lisatakse SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 nakkuskahtlase inimese diagnostilised uuringud, COVID-19 haiguse ravi ja nendega seotud tervishoiuteenused.

 „COVID-19 haiguse ravi rahastamine haigekassa eelarvest ka ravikindlustamata inimestele aitab tagada, et inimene pöördub arsti poole ja saab abi kohe, kui ta on haigestunud või nakkuskahtlase inimesega kokku puutunud. Saame reageerida igale võimalikule COVID-19 haiguse juhtumile koheselt ja tõhusalt vaid siis, kui tagame kõigile Eestis viibivatele inimestele vajaliku abi, sh võimaluse pöörduda nakkuskahtluse korral lähima perearstikeskuse poole,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ajavahemikus 2020. aasta jaanuarist kuni mai keskpaigani on esitatud raviarveid COVID-19 haiguse kahtluse või diagnoosiga 276 kindlustamata inimese kohta summas 18 268 eurot. Ravikindlustamata inimesi on Eestis kokku ligikaudu 66 000 ehk ca 5% elanikkonnast.

Muudatus kinnitati Eesti Haigekassa nõukogu 22. mai koosolekul ja on kavandatud jõustuma 2020. aasta 17. juulil.