Tervisekassa: 588 perearsti meeskonda saavad hea töö eest lisatasu

Iga aasta viib Tervisekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga läbi perearsti meeskondade töö kvaliteedi hindamist. Sel aastas saavutas väga hea ja hea tulemuse 588 perearsti meeskonda, kes saavad hea töö eest lisatasu.

“Kvaliteedisüsteem motiveerib arste ja õdesid igal aastal oma tulemust parandama ja üha rohkem tähelepanu pöörama haiguste ennetamisele ning oma patsientide hea tervise säilitamisele,” tõdes Tervisekassa partnerite haldur Anu Valli

"Perearstide jaoks on olulisim saada terviseprobleemidele varakult jälile ning aidata patsientidel hoida kroonilisi haigusi kontrolli all. Kvaliteedisüsteem aitab sellele eesmärgile kaasa," ütles perearstide seltsi juht dr Elle-Mall Sadrak. "Perearsti vaateväljas on inimene kogu oma elukaare jooksul ja tulemused näitavad pühendumust nii laste kui ka vanemaealiste krooniliste haiguste süsteemsele jälgimisele."

Tulemuste hindamisel võetakse arvesse seda, kui aktiivselt on perearstid ja õed tegelenud haiguste ennetamisega ja nakkushaiguste leviku tõkestamisega. Näiteks hinnatakse seda, kui paljudele lastele on tehtud immuniseerimiskavas ettenähtud vaktsiinid ja kui paljud on läbinud profülaktilised tervisekontrolli. Krooniliste haiguste puhul jälgitakse kui paljudele sihtgrupi patsientidele on tehtud vastavalt ravijuhisele vastuvõtte, ravi või uuringuid jne.

Perearstikeskuste tase kujuneb kvaliteediindikaatorite hindamisel. 2023. aastal saavutas kvaliteedisüsteemis hea tulemuse 588 perearsti meeskonda, mis on 75% kõigist nimistuga teenuseosutajatest. 2023.aastal on võrreldes eelmise aastaga kasvanud nende teenuseosutajate arv, kes saavutasid kvaliteedisüsteemis väga hea tulemuse. Selliseid nimistuga perearsti meeskondi oli mullu 497, 2022. aastal oli neid vähem- 405. Hea tulemuse saavutas 2023. aastal 91 perearsti meeskonda, mida on küll 66 nimistu võrra vähem kui varem, aga seda seetõttu, et  paljud nende seast saavutasid sel korral väga hea tulemuse. 

Selgub, et tulemused on paranenud kõigi kvaliteedi indikaatorite osas, aga enim on tõusu näha kahe näitaja osas, mis on hinnatavad alates 2022 aastast. Võrreldes varasemaga paranes 3-aastaste laste profülaktiline läbivaatuse tulemus 5%-i , jõudes 77%-se hõlmatuseni. Samuti on edusamme 11-aastaste läbivaatusel, kus hõlmatus oli 53%, mis on 13% kõrgem kui varem. 

Kvaliteedisüsteem võimaldab perearsti meeskondadel saada lisatasu sõltuvalt töö tulemuslikkusest. Väga hea tulemuse saavutanud perearsti nimistul on võimalik lisaks tavapärasele rahastamisele saada lisatasu 8777 eurot. Tervisekassa tasub perearstikeskustele sel aastal täiendava kvaliteeditasuna kokku üle 4, 4 miljoni euro. 

„Perearsti kvaliteedisüsteem Eestis on kahtlemata edukas ning perearstide ja -õdede töö haiguste ennetamisel ning krooniliste haigete jälgimisel tulemuslik ja tänuväärne,“ kiitis Anu Valli.