Valminud on Eesti Haigekassa inglise- ja soomekeelsed infoteatmikud

Inglise- ja soomekeelsed haigekassa infoteatmikud on elektrooniliselt kättesaadavad meie kodulehel (inglise keeles ja soome keeles).

Teatmikus tutvustatakse täpsemalt Eesti tervishoiusüsteemi, sh perearsti ja pereõe teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid.

Trükisest leiab ka infot selle kohta, kuhu pöörduda, kui on vaja kiirelt asjatundlikku nõuannet või arstiabi ning kuidas käituda siis, kui ei ole rahul saadud raviteenuste kvaliteediga. Samuti saab teatmikust näpunäiteid selle kohta, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides.

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Teadlikkus tervishoiusüsteemi toimimisest ning selle võimalustest aitab kaasa sellele, et iga inimene saab vajalikku ja õigeaegset abi ning hüvitisi, mida ravikindlustus võimaldab. Juhul kui lugemise käigus tekib lisaküsimusi, siis saab neile vastused haigekassa infotelefonil 16 363, välismaalt helistades +372 634 66 30.

Infoteatmiku eesti- ja venekeelsed trükised on samuti kättesaadav elektrooniliselt meie kodulehel (eesti keeles ja vene keeles).