Vältimatu hambaravi on inimestele jätkuvalt tagatud

Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on Terviseameti korraldusel lõpetatud plaanilise hambaravi osutamine. Ägeda hambahaiguse korral on vältimatu ravi inimestele siiski tagatud.

“Kordame üle, et vältimatut abi võivad osutada kõik hambaravikliinikud, kes on võimelised osutama esmaabiteenust. Selleks ei pea tingimata olema haigekassaga lepingut. Tähtis on see, et kliinik kasutab ette nähtud kaitsevahendeid ja järgib rangelt eriolukorra ohutusjuhiseid. Esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga ja uurida, kas ta osutab vältimatut abi ja kas tal on leping haigekassaga. Kui hambaarst ei osuta vältimatut abi, siis tuleks abi saamiseks pöörduda haigekassa lehel toodud lähima valvekliiniku poole,” selgitas haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann.

Tagamaks vältimatu abi üle Eesti igas maakonnas on Eesti Haigekassa koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga kokku leppinud kindlad valvekliinikud, kes peavad osutama tasuta vältimatut abi iga päev. “Nimekirjas on haigekassa lepingupartnerid, kes peavad tagama vältimatu abi kõigile ja saavad selle eest ka valmisolekutasu. Lepingupartnerite poolt osutatud vältimatu hambaravi eest tasub haigekassa. Patsiendilt võib teenuseosutaja küsida vaid kuni viis eurot visiiditasu,” kinnitas Friedemann.

Kõigil on õigus saada vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. “Vältimatut hambaravi osutatakse juhul, kui abi ravi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst,” selgitas Friedemann.

Vältimatut hambaravi osutatakse eriolukorra järgnevate haigusseisundite korral:

 • Laste suutervisega seotud esmaabi
 • Hammaste traumad
 • Nähtav turse ja tugev valu näo-lõualuude piirkonnas
 • Tugev valu alaõualiigese piirkonnas, suuavamistakistus
 • Tugev hambavalu, mis ei leevene valuvaigisti võtmisel
 • Tarkusehamba raskendatud suhulõikumisest tingitud äge põletik
 • Verejooks suuõõne haavast
 • Ägedad süljenäärmete haigused
 • Ägedad igemehaigused
 • Hamba eemaldamise järgne põletik
 • Kohest sekkumist vajavad lõpetamata ekstraktsioonid

Vältimatut hambaravi osutatakse raviasutustes Terviseameti poolt kooskõlastatud rangete kaitsemeetmete kasutusel. Haigusseisundi raskusastme määramiseks triažeeritakse ehk selekteeritakse kes vajab kiireloomulist ravi. Teenust osutab arst kaitseülikonnas kasutades isikukaitsevahenditena FFP2 või FFP3 respiraatorit, kaitseprille ja visiiri. Iga teenuse osutamise järgselt desinfitseeritakse kabinetti 20 minuti jooksul.