Uudised

Leiti 5 tulemust. Kuvatakse 1 - 5.

Kuidas säilitada ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist?

19-aastaseks saanud noortel kehtib ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Selleks, et ravikindlustus jätkuks, tuleb jätkata õpinguid, asuda tööle või astuda ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides Tervisekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu.

Õpingute jätkamine kutse- või ülikoolis

Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, oled ravikindlustatud kogu õppekava nominaalaja jooksul ning ka kolm kuud pärast kooli lõpetamist. Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks Tervisekassale eraldi dokumente esitama – Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab Tervisekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind eksmatrikuleeritakse mõnel muul põhjusel, lõpeb ravikindlustus ühe kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.

Akadeemilise puhkuse võtmise korral katkeb ravikindlustus ning jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on haigus, vigastus või kui oled kindlustatud mõnel muul alusel (näiteks käid tööl või oled lapseootel).