Viimased uudised

Leiti 1 tulemust. Kuvatakse 1 - 1.

Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini 

Haigekassa kaardistas depressiooniga tööealise inimese raviteekonna ja seab järgnevatel aastatel eesmärgiks arendada ennetus- ja edendustegevusi ning tugevdada mitmete osapoolte tööd, et õige abi oleks vaimse tervise probleemiga inimesele edaspidi kiiremini kättesaadav.  

Mõistmaks, mis on praegusel teekonnal vaimse tervise murega inimese ja selle valdkonna spetsialisti jaoks probleemid, kaardistas haigekassa 2021. aastal esmajärjekorras depressiooniga tööealiseinimese raviteekonna. Koostöös spetsialistide ja abivajajatega selgitati samas välja valdkonna arenguvajadused ning võimalikud lahendused. 

Projekti eestvedaja, haigekassa projektijuhi ning kliinilise psühholoogi René Randveri sõnul viitasid analüüsi tulemused sellele, et praegu ei ole vaimse tervise teenused märkimisväärsele osale abivajajatest õigeaegselt kättesaadavad. „Paljuski on põhjus spetsialistide puuduses ning üha suurenevas inimeste hulgas, kes vaimse tervise mure puhul spetsialisti abi otsivad,“ selgitas Randver. Raviteekonna kaardistamine oli tema sõnul vajalik, sest sel moel on võimalik näha, kuidas erinevad osapooled omavahel inimese heaks töötavad. 

Loe edasi Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini