Uudised

Leiti 1 tulemust. Kuvatakse 1 - 1.

Haigekassa tasus mullu eelluba vajava plaanilise välisravi eest ligikaudu kolm miljonit eurot

Eelmisel aastal võttis haigekassa välisriigis osutatava tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 77 taotluse esitanud patsiendilt, kelle raviks kulus ligikaudu kolm miljonit eurot.

Kuna välisriigid ei esita haigekassale arveid alati jooksvalt, patsient ei siirdu kohe eelloa väljastamise järgselt ravile või kestab ravi pikemalt, on eelmise aasta puhul saabumata veel 22 eelloa saanud patsiendi raviarved.

Plaanilise tervishoiuteenuse rahastamiseks välisriigis väljastab haigekassa eelloa  juhul, kui  arstliku konsiiliumi hinnangul vajalikku ravi ega sellele võrdväärset tervishoiuteenust ei ole Eestis patsiendile võimalik pakkuda. Samuti peab taotletav tervishoiuteenus olema maailmas üldtunnustatud ja mille kasu tervisele on kliinilistes uuringutes tõendatud ning rahvusvahelistes ravijuhendites aktsepteeritud. Välisriikide teadmised osutuvad vajalikuks kõige enam nende haiguste puhul, mida esineb Eestis väga harva.

Aruandeperioodil esitati teistest riikidest plaanilise ravi eelloa alusel raviarveid kogusummas ligi 3 miljonit eurot, millest 898 tuhat eurot luuüdidoonori otsinguga seotud kulude eest ja ligi 2,1 miljon eurot ravi ja/või analüüside eest. Meditsiinilise transpordi eest tasus haigekassa ligi 21 tuhat eurot.