Uudised

Leiti 6 tulemust. Kuvatakse 1 - 6.

Eriarstiabi 2023. aastal: kõrge patsientide rahulolu ja nõudluse kasv

Tervisekassa avalikustab uuringu tulemused, mis kajastavad eriarstiabi kasutamist ja sellega rahulolu 2023. aastal. Eelmisel aastal investeeris Tervisekassa 1,1 miljardi eurot eriarstiabi teenustesse, aidates 784 592 patsiendil saada vajalikku meditsiinilist abi. Ligikaudu 60% kindlustatutest käis mullu eriarsti vastuvõtul, seejuures olid tihedamad külastajad naised ja eakad vanusegrupist 75+. Kokku toimus 2023. aastal ligikaudu 4,1 miljonit ambulatoorset eriarstiabi arsti, õe ja ämmaemanda vastuvõttu, mis on 4% rohkem võrreldes eelneva aastaga. Enim vastuvõtte toimus günekoloogia, oftalmoloogia, koduõenduse, üldkirurgia, psühhiaatria ja ortopeedia erialadel.

Uuringust selgub, et patsientide rahulolu eriarstiabi teenustega on jätkuvalt kõrge, 91% eriarsti külastanud patsientidest jäid vastuvõtuga rahule. Eriti kõrgelt hindavad patsiendid – seda 92% vastanutest - et eriarstid selgitasid terviseseisundit ja ravivõimalusi lihtsal ning arusaadaval viisil.