Vanaduspensioniealine rahvusvahelise kaitse saaja

Ravikindlustusele on õigus inimesel, kes on taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning on saanud politsei- ja piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa, kes:  

  • elab Eestis 
  • on vanaduspensioniealine 
  • ei tööta 
  • ei saa Eestis määratud pensioni 

Andmed ravikindlustuse tekkimiseks esitab sotsiaalkindlustusamet.  Täiendavat informatsiooni saate lugeda. 

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse kande tegemisest. 

Kindlustus lõpeb 1 kuu pärast seda, kui ei ole täidetud tingimused, mis annavad õiguse ravikindlustuskaitsele.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.