Võlaõigusliku lepinguga töötaja, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

Ravikindlustuse saamiseks peab võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest olema sotsiaalmaks tasutud ühes kuus kas eraldi või kokku kõikide maksjate poolt vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses. 

2024. aastal on kuumäär 725 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalne summa 239.25 eurot kuus. 

Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu- ja tolliamet Tervisekassasse TSD esitamise tähtpäevale järgneval päeval. Täpsemat infot saab maksu- ja tolliametist. 

Kindlustus tekib TSD (Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval.

Kindlustus peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud 

Ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada deklaratsioonid õigeaegselt. 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.