Hambaravihüvitis

Täiskasvanule

Alates 1. jaanuarist 2022 laiendatakse kõrgendatud piirmääras hambaravi hüvitist saavate inimeste sihtrühma. Edaspidi on kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist õigus saada lisaks ka inimestel, kes on töötukassas töötuna arvel ja neil, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust.

Kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saavad kasutada aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.

 • Hüvitist saab kasutada ainult Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad). 

 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. 

Hüvitise näidis

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab Tervisekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab Tervisekassa Teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise summa on ühes aastas 40 eurot.

Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 85 eurot, tasub Tervisekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
50% tasub patsient: 30 eurot
50% tasub Tervisekassa: 30 eurot
Hüvitise jääk: 40–30 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 40 eurot.

Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas.

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult Tervisekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.
ema ja laps

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist  kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise. 

 • Hüvitist saab kasutada ainult Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes.
 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Hüvitise suurust ja jääki palume kontrollida enne hambaarsti külastust riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. Juhul, kui lapseootel naisel ei ole tekkinud õigust suurenenud hambaravihüvitisele, palume esitada Tervisekassale rasedakaart või tõend hüvitise saamiseks suuremas määras.

Hambaarst kontrollib inimese hüvitise summat Tervisekassa andmebaasist. Suurenenud hüvitise õigus muutub nähtavaks alates Tervisekassa lepingupartnerist günekoloogi/ämmaemanda raseduse kinnitamise raviarve jõudmisest Tervisekassasse. Kui lapseootel naine kasutab erakliiniku teenuseid, tuleb 85-eurose hüvitise saamiseks esitada Tervisekassale rasedust kinnitav tõend.

Hüvitise näidis

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub Tervisekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 40-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Pange tähele!

Soodustuse summa  arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea Tervisekassale esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Hambaravihüvitis registreeritud töötule

Alates 1. jaanuarist 2022 saavad Töötukassas registreeritud töötud hambaravihüvitist kõrgendatud piirmääras. Hüvitis on 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

 • Hüvitist saab kasutada ainult  Tervisekassa hambaravi lepingupartnerite  juures. 

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad). 

 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. 

Hüvitise suurust ja jääki palume kontrollida enne hambaarsti külastust riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. 

Hüvitise näidis

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot 
15% tasub patsient: 9 eurot 
85% tasub Tervisekassa: 51 eurot 
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal 

 • Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 40-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi. 

 • Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot. 

Pange tähele!

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea Tervisekassale esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse. 

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad: 

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt; 

 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted); 

 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine; 

 • püsiva täidise paigaldamine; 

 • hamba eemaldamine; 

 • mädakolde avamine ja ravimine; 

 • juureravi; 

 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt; 

 • tuimestus. 

Hambaravihüvitis toimetulekutoetuse saajale

Alates 1. jaanuarist 2022 saavad kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist kasutada inimesed, kes on teenuse saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Hüvitis on 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

 • Hüvitist saab kasutada ainult Tervisekassa hambaravi lepingupartnerite  juures. 

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad). 

 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. 

 • Hüvitise suurust ja jääki palume kontrollida enne hambaarsti külastust riigiportaalist www.eesti.ee  teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. 

Hüvitise näidis

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot 
15% tasub patsient: 9 eurot 
85% tasub Tervisekassa: 51 eurot 
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal 

Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 40-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi. 

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot. 

Pange tähele! 

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea Tervisekassale esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. 

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.  Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse. 

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad: 

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt; 

 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted); 

 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine; 

 • püsiva täidise paigaldamine; 

 • hamba eemaldamine; 

 • mädakolde avamine ja ravimine; 

 • juureravi; 

 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt; 

 • tuimestus. 

vanurid

Hambaravihüvitis eakale, pensionärile ja osalise või puuduva töövõimega inimesele

Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

 • Hüvitist saab kasutada ainult Tervisekassa hambaravi lepingupartneritejuures.
 • Hüvitis kehtibesmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Hüvitise näidis

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub Tervisekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud inimesel on õigus saada aastas hambaravihüvitist 85 eurot.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Pange tähele!

Proteeside hüvitist saab kasutada ainult Tervisekassa lepingupartneri juures. Pensionäridel ja osalise või puuduva töövõimega inimestel on seega mõistlik valida hambaarst, kellel on Tervisekassaga mõlemad lepingud: nii täiskasvanute hambaravi kui ka proteeside jaoks. Sel juhul saab igal kalendriaastal kasutada 85-eurost hüvitist ning lisaks kolme aasta peale 260 eurot hüvitist proteeside jaoks. Lugege lähemalt: proteeside hüvitis.

Hüvitis kehtibesmavajalikele hambaraviteenustele Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Suurenenud hambaravi vajadus

Kõik suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid saavad kasutada hüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient  tasub vähemalt 15% arvest ise. Inimesel on õigus  hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise või haiguste tagajärjel: 

 1. pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi; (alates 2022.a. on teatud onkoloogilite ja hematoloogilite haigusseisundite korral on inimesel õigus taotleda tasuta hambaravi)
 2. huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
 3. hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
 4. näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
 5. meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
 6. kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
 7. endoproteesimise järjekorda lisatud;
 8. esimest tüüpi diabeet;
 9. Sjögreni sündroom.

Hüvitist saab kasutada ainult Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad)

Selle, kas inimesel on suurenenud hambaravivajadus, määrab tema raviarst ning lisab vastava statistilise koodi raviarvele. Nii jõuab vajalik info Tervisekassa partneriks oleva hambaarstini ja tõestab inimese õigust 85-eurosele hüvitisele. 

Hüvitise näidis

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute Te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas Tervisekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab Tervisekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub Tervisekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud inimesel on õigus saada aastas hambaravihüvitist 85 eurot.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Pange tähele!

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea Tervisekassale esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenusteleTervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.