Hambaproteeside hüvitis

Hambaproteesi hüvitist saab kasutada ainult  Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist  www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. 

Kõige olulisem:

  • Hambaarstiaega broneerides tasub arstilt küsida, kas raviasutus on sõlminud Tervisekassaga lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada.
  • Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama Tervisekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.
  • Hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks on 260 eurot.

Pensionäridel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel on kõige kasulikum külastada hambaarsti, kellel on leping nii proteeside hüvitamiseks (260 eurot kolmeks aastaks) kui ka täiskasvanute hambaraviks (täiendavalt 85 eurot kalendriaastas). Täiskasvanute hambaravi hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel
  • üle 63-aastastel inimestel

Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda proteesihüvitist?

Kui inimesele pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast perioodi arvestama päevast, millal proteesid valmis said. Uuesti tekib proteesihüvitise kasutamise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajalt või uurida Tervisekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteerihüvitise info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse Tervisekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

Hüvitise näidis

Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 200 eurot, valmisid 7. mail 2020. Kasutamata jäi 60 eurot , mida Marta saab kasutada kuni 7. mai 2023. Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. 

Lisainfo Tervisekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või riigiportaalist www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteerihüvitise info“ kaudu.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.