Hambaravihüvitis

Hüvitist saab kasutada ainult  Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda raviasutuse hinnakirja alusel. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad). 
 • Hüvitatav summa arvestatakse raviarvest maha kohe maksmise hetkel ja patsient ei pea esitama Tervisekassale ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse leiad siit.

Kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saavad kasutada aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.

ema ja laps

Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist  kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise. 

Hüvitise suurust ja jääki palume kontrollida enne hambaarsti külastust riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. Juhul, kui lapseootel naisel ei ole tekkinud õigust suurenenud hambaravihüvitisele, palume esitada Tervisekassale rasedakaart või tõend hüvitise saamiseks suuremas määras.

Hambaarst kontrollib inimese hüvitise summat Tervisekassa andmebaasist. Suurenenud hüvitise õigus muutub nähtavaks alates Tervisekassa lepingupartnerist günekoloogi/ämmaemanda raseduse kinnitamise raviarve jõudmisest Tervisekassasse. Kui lapseootel naine kasutab erakliiniku teenuseid, tuleb 85-eurose hüvitise saamiseks esitada Tervisekassale rasedust kinnitav tõend.

Töötukassas registreeritud töötud saavad hambaravihüvitist kõrgendatud piirmääras. Hüvitis on 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Hüvitise suurust ja jääki palume kontrollida enne hambaarsti külastust riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. 

Kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist saavad kasutada inimesed, kes on teenuse saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Hüvitis on 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Hüvitise suurust ja jääki palume kontrollida enne hambaarsti külastust riigiportaalist www.eesti.ee  teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“. 

vanurid

Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid saavad kasutada hüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient  tasub vähemalt 15% arvest ise. Inimesel on õigus  hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise või haiguste tagajärjel: 

 1. pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi; (teatud onkoloogiliste ja hematoloogiliste haigusseisundite korral on inimesel õigus taotleda tasuta hambaravi)
 2. huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
 3. hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
 4. näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
 5. meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
 6. kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
 7. endoproteesimise järjekorda lisatud;
 8. esimest tüüpi diabeet;
 9. Sjögreni sündroom.

Selle, kas inimesel on suurenenud hambaravivajadus, määrab tema raviarst ning lisab vastava statistilise koodi raviarvele. Nii jõuab vajalik info Tervisekassa partneriks oleva hambaarstini ja tõestab inimese õigust 85-eurosele hüvitisele. 

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 40-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Igal aastal on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Hüvitise näidis: 40€

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab Tervisekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab Tervisekassa Teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise summa on ühes aastas 40 eurot.

Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 85 eurot, tasub Tervisekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
50% tasub patsient: 30 eurot
50% tasub Tervisekassa: 30 eurot
Hüvitise jääk: 40–30 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

Hüvitise näidis: 85€

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub Tervisekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.