Ravimite hüvitamine erandkorras

Milliseid ravimeid erandkorras kompenseeritakse?

Tervisekassa kompenseerib erandkorras järgnevaid ambulatoorselt (kodus iseseisvalt) kasutatavaid ravimeid:

  • Ravimeid, millel puudub Eestis kehtiv müügiluba.
  • Enamasti harvaesinevate haiguste korral ravimeid, mis on kantud soodusravimite nimekirja, kuid teistel tingimustel (näiteks teise diagnoosiga).
  • Harvaesinevate haiguse korral eritoitusid, mis mõjutavad otseselt haiguse kulgu.
  • Kaasasündinud harvaesinevate ainevahetushäirete raviks kasutatavaid toidulisandeid.

Harvaesinevaks loeb Tervisekassa haigusi, mida on käsitletud Euroopa Liidu ametlikus harvaesinevate haiguste portaalis http://www.orpha.net.

Enamasti kompenseeritakse ravimeid erandkorras 90% soodusmääraga. Üldiselt ei ole ravimite erandkorras kompenseerimise otsustel ajalist limiiti ehk ravimeid kompenseeritakse kogu ravivajaduse perioodi jooksul.

Harvaesinevate haiguste korral kompenseeritakse ravimeid erandkorras 100% soodusmääraga kogu ravivajaduse perioodi jooksul. 

Lisaks on mõned ravimid juba Tervisekassa poolt automaatselt erandkorras hüvitatavad, vt ravimite automaatne hüvitamine.

Tervisekassal on võimalik teatud juhtudel ravimeid erandkorras hüvitada automaatselt ehk ilma patsiendi ja raviarsti taotluseta. Selle esimeseks eelduseks on, et ravimit kasutatakse arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel (loe täpsemalt). Lisaks on automaatse hüvitamisotsuse eelduseks suur ravivajadus, alternatiivsete ravivõimaluste puudumine ning vastuvõetav eelarvemõju. Hetkel hüvitab Tervisekassa automaatselt: järgmisi ravimeid. Kui Sinu ravimit pole seal nimetatud, vt taotluse esitamine.

Ravimite erandkorras kompenseerimiseks tuleb Tervisekassale esitada nii allkirjastatud raviarsti põhjendus ravi vajalikkuse kohta kui ka patsiendi või tema eestkostja allkirjastatud avaldus.

Tervisekassa töötaja vaatab taotluse läbi. Kui taotluses esineb täpsustamist vajavaid küsimusi või puuduseid, annab ta sellest taotluse esitajale või raviarstile kirjalikult või telefoni teel teada.

Otsuse ravimi erandkorras kompenseerimise kohta teeb Tervisekassa enamasti 30 päeva jooksul alates raviarsti põhjenduse ja patsiendi avalduse saabumisest Tervisekassasse. Täpsustamist vajavate või puudustega taotluse kohta tehakse otsus 30 päeva jooksul alates täpsustuste esitamisest või puuduste kõrvaldamisest.

Peale Tervisekassa otsust ravimit erandkorras hüvitada, teavitab Tervisekassa sellest taotlejat ja tema raviarsti, eelistatult krüpteerituna e-kirja teel. E-posti puudumisel või tehniliste probleemide korral saadetakse otsus tähitud kirjana taotlusel märgitud postiaadressile.

Taotlejale ja tema raviarstile edastatakse kaaskiri koos väljavõttega Tervisekassa otsusest, kus on välja toodud hüvitatava ravimi täpne nimetus, ravimi koodikeskuse kood, soodusmäär ja erandkorras kompenseerimise periood.

Kui langetatakse otsus, et ravim ei kuulu erandkorras kompenseerimisele, teavitab Tervisekassa taotluse esitajat ja tema raviarsti, eelistatult krüpteerituna e-kirja teel. E-posti puudumisel või tehniliste probleemide korral saadetakse otsus tähitud kirjana taotlusel märgitud postiaadressile. Taotluse esitajale ja tema raviarstile edastatakse kaaskiri koos väljavõttega Tervisekassa keelduvast otsusest.

Erandkorras kompenseeritava ravimi väljakirjutamine

Peale positiivset otsust ravim erandkorras kompenseerida, saab raviarst patsiendile välja kirjutada soodusretsepti. Soodusretsepti välja kirjutamine toimub analoogselt tavakorras kompenseeritavate soodusravimite väljakirjutamisega. Ainus erinevus, millele tuleb väljakirjutamisel tähelepanu pöörata, on ravimi pakendikood. Erandkorras kompenseeritavate ravimite puhul kirjutatakse retsept välja pakendipõhiselt. Pakendikood, millele soodustus määrati, on välja toodud taotlejale ja raviarstile saadetud juhatuse otsuse väljavõttes.

Erandkorras kompenseeritava ravimi väljaostmine apteegis

Inimene saab ravimi apteegist välja osta raviarsti välja kirjutatud soodusretsepti alusel pärast positiivset otsust ravim erandkorras kompenseerida. Sellest informeeritakse nii taotluse esitajat kui ka raviarsti.

Kui retseptile kehtib 90% soodusmäär, peab inimene ise apteegis maksma vaid omaosaluse retsepti kohta ja 10% ravimi maksumusest.

Harvaesinevate haiguste korral peab patsient ise tasuma vaid retsepti omaosaluse. Ülejäänud osa tasub Tervisekassa ise apteegile.

Ravimite erandkorras kompenseerimist reguleerib ravikindlustuse seaduse (§ 41 lg 8).

Täiendavat informatsiooni erandkorras kompenseeritavate ravimite kohta saab Tervisekassa infotelefonilt 669 6630 või e-posti vahendusel aadressilt erandkorras [at] tervisekassa.ee (erandkorras[at]tervisekassa[dot]ee).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.