Taotlemine

Innovatsioonitoetuse taotlemine

Projektiidee eelnõustamine 

Eelnõustamise käigus suhtleb Tervisekassaidee esitajaga, et välja selgitada idee vastavus innovatsioonitoetuse eesmärgile ja teha ettepanekuid idee edasiarendamiseks.

Eelnõustamise tulemusena Tervisekassalt positiivse hinnangu saanud projektiidee elluviimiseks on võimalik esitada taotlus innovatsioonitoetuse toetuse saamiseks.

 • Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.
 • Eelnõustamise positiivne hinnang ei garanteeri positiivset toetuse andmise otsust.
 • Projektiidee etapis toetusraha ei jagata!

Ideede esitamine toimub jooksvalt.

Innovatsioonitoetuse taotlemine

 • Taotlust saab esitada alles peale eelnõustamise läbimist
 • Eelhinnanguta taotlused lükatakse tagasi
 • Dokumendid peavad olema taotleja ja projektipartnerite poolt digitaalselt allkirjastatud
 • Taotlusele tuleb lisada eelnõustamiselt saadud projekti ID number

Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:

 • Innovatsioonitoetuse taotlemise vorm
 • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm
 • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse).

Taotluste esitamine toimub jooksvalt.

Taotluse esitamine dokumendivahenduskihi (DHX) kaudu

Innovatsioonitoetuse taotluseid on võimalik esitada ka läbi riikliku dokumendivahendus kihi (DHX). Sõltumata esitamise kanalist, kehtivad taotluse esitamisel samad nõuded.

 • Taotlust saab esitada alles peale eelnõustamise läbimist
 • Eelhinnanguta taotlused lükatakse tagasi
 • Dokumendid peavad olema taotleja ja projektipartnerite poolt digitaalselt allkirjastatud
 • Taotlusele tuleb lisada eelnõustamiselt saadud projekti ID number

Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:

 • Arendusprojekti toetuse taotlemise vorm
 • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm
 • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse)
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.