Kaugteraapiad

Kaugteraapia on ravi eesmärgiga terviseteenuste pakkumine distantsilt kõneravi, taastusravi ja vaimse tervise valdkondades kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. Kaugteraapia edendamise eesmärk on parandada patsientide ligipääsu ravile ja informatsioonile, muutes teraapiateenuse osutamist ning tervishoiu ressursside jagamist efektiivsemaks. Kaugteraapia annab võimaluse pakkuda patsientidele mitmekülgset teenust arvestades nende vajadusi. 

Haigekassa juhatus tegi haigekassa nõukogule ettepaneku rakendada 1. jaanuari 2021 tervishoiuteenuste loetelus kaugteraapiad tagasiulatuvalt 9. novembrist 2020. Kuigi raviasutused võivad kaugteraapiaid osutada juba 9. novembrist, siis kaugteraapiatega raviarveid saavad ravaisutused esitada haigekassale alates 1. jaanuarist 2021 ehk siis, kui tervishoiuteenuste loetelu on jõustunud.

Patsiendi nõusolekul toimuvad kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, kui patsient pöördub selle terapeudi teraapiale korduvalt, ning kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, sh esmane teraapia või vastuvõtt.

Kaugteraapiat rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1. kaugteraapiat osutatakse kasutades turvalist videolahendust. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõttu võib osutada ka telefoni teel, kui patsiendist sõltuvalt ei ole turvalise videolahenduse kasutamine võimalik;
  2. võrreldes kontaktteraapiaga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  3. kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab teenust osutav spetsialist. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtu korral otsustab sobivuse suunav tervishoiutöötaja või teenust osutav kliiniline psühholoog või tervishoiutöötaja;
  4. patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  5. kaugteraapia toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  6. kaugteraapia toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  7. kaugteraapiaks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendus ja selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  8. patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.
Kaugteraapiat ei rakendata  järgmistel juhtudel:
  1. teraapia-/vastuvõtuaja kokkuleppimine, muutmine või tühistamine;
  2. materjalide edastamine.
Kaugteraapiad 1. jaanuari tervishoiuteenuste loetelus
Tervishoiuteenuse nimetus  Kood  Piirhind
eurodes
Kaugfüsioteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min) 7065 12,84

Kaugfüsioteraapia video teel 2-3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051 8,54

Kaugfüsioteraapia video teel, grupis (kestus 30 min)

7067 5,63

Kaugtegevusteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)

7068 13,76

Kaugtegevusteraapia video teel, 2-3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7069 9,52

Kaugfüsioteraapia video teel individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7080 11,71

Kaugfüsioteraapia video teel 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7081 7,43

Kaugfüsioteraapia video teel grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7082 5,06

Logopeedi videovastuvõtt

7629 36,61

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

7630 35,78

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7631 12,58
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget) video teel 7635 12,58

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

7632 47,31
Kaugpsühhoteraapia seanss perele video teel 7636 47,31

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel

7633 25,09
Kliinilise psühholoogi videovastuvõtt eriarsti suunamisel 7637 25,09
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.