Kaugteraapiad

Kaugteraapia on ravi eesmärgiga terviseteenuste pakkumine distantsilt kõneravi, taastusravi ja vaimse tervise valdkondades kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. Kaugteraapia edendamise eesmärk on parandada patsientide ligipääsu ravile ja informatsioonile, muutes teraapiateenuse osutamist ning tervishoiu ressursside jagamist efektiivsemaks. Kaugteraapia annab võimaluse pakkuda patsientidele mitmekülgset teenust arvestades nende vajadusi. 

Haigekassa juhatus tegi haigekassa nõukogule ettepaneku rakendada 1. jaanuari 2021 tervishoiuteenuste loetelus kaugteraapiad tagasiulatuvalt 9. novembrist 2020. Kuigi raviasutused võivad kaugteraapiaid osutada juba 9. novembrist, siis kaugteraapiatega raviarveid saavad ravaisutused esitada haigekassale alates 1. jaanuarist 2021 ehk siis, kui tervishoiuteenuste loetelu on jõustunud.

Patsiendi nõusolekul toimuvad kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, kui patsient pöördub selle terapeudi teraapiale korduvalt, ning kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, sh esmane teraapia või vastuvõtt.

Kaugteraapiat rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1. kaugteraapiat osutatakse kasutades turvalist videolahendust. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõttu võib osutada ka telefoni teel, kui patsiendist sõltuvalt ei ole turvalise videolahenduse kasutamine võimalik;
  2. võrreldes kontaktteraapiaga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  3. kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab teenust osutav spetsialist. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtu korral otsustab sobivuse suunav tervishoiutöötaja või teenust osutav kliiniline psühholoog või tervishoiutöötaja;
  4. patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  5. kaugteraapia toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  6. kaugteraapia toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  7. kaugteraapiaks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendus ja selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  8. patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.
Kaugteraapiat ei rakendata  järgmistel juhtudel:
  1. teraapia-/vastuvõtuaja kokkuleppimine, muutmine või tühistamine;
  2. materjalide edastamine.
Kaugteraapiad 1. jaanuari tervishoiuteenuste loetelus
Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
eurodes
Kaugfüsioteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)706512,84

Kaugfüsioteraapia video teel 2-3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

70518,54

Kaugfüsioteraapia video teel, grupis (kestus 30 min)

70675,63

Kaugtegevusteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)

706813,76

Kaugtegevusteraapia video teel, 2-3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

70699,52

Kaugfüsioteraapia video teel individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

708011,71

Kaugfüsioteraapia video teel 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

70817,43

Kaugfüsioteraapia video teel grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

70825,06

Logopeedi videovastuvõtt

762936,61

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

763035,78

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

763112,58
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget) video teel763512,58

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

763247,31
Kaugpsühhoteraapia seanss perele video teel763647,31

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel

763325,09
Kliinilise psühholoogi videovastuvõtt eriarsti suunamisel763725,09
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.