Nimistuga alustamine ja lõpetamine

Perearstikonkursid

Tervisekassa viib läbi avalikke perearstikonkursse: 
 1.   Nimistu moodustamise õiguse andmiseks.
 2.   Vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.

Alates  01.07.2022 viib Eesti Haigekassa läbi avalikke perearstikonkursse.  

Hetkel käimasolevad perearstikonkursid: 

Perearstikonkursi läbiviimise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega nr 112"Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks".

1. Paide (0-nimistu) korduskonkurss - PDF

Paide (0-nimistu) korduskonkurss

Paide (0-nimistu) korduskonkurss

2. Narva (N0500) korduskonkurss - PDF

Narva (N0500) korduskonkurss

Narva (N0500) korduskonkurss

3. Saaremaa (N0343) korduskonkurss - PDF

Saaremaa (N0343) korduskonkurss

Saaremaa (N0343) korduskonkurss

4. Tallinn, Nõmme (0-nimistu) perearstikonkurss - PDF

Tallinn, Nõmme (0-nimistu) perearstikonkurss

Tallinn, Nõmme (0-nimistu) perearstikonkurss

PEREARSTILE ESITATAVAD NÕUDED

Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
Tervisekassal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (kandidaadile) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

KONKURSITEADE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.
Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Tervisekassale teates märgitud tähtpäevaks.

KONKURSI LÄBIVIIMINE

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor. Muutub konkursside läbiviimise kord ja vorm, kus pöörame rohkem tähelepanu kandideerija laiemale profiilile (suhtlemisoskus, meeskonna juhtimine, isiklik professionaalne areng, eesmärgistatud juhtimine, perearstiabi pädevus).

TÄHTAJAD

Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

Komisjoni koosolekul:

 1. kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
 2. kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
 3. otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
 4. määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
Vestlusvoorule järgneb hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

NIMISTU KINNITAMINE

Tervisekassa kinnitab konkursi võitjale perearsti nimistu.

 

Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Programmi tutvustus

Inkubatsiooniprogramm on perearstiteenuse järjepidevuse tagamise toetusmeede, mis ühendab nimistuta perearsti nimistust loobuva perearstiga.  Nii võimaldab nimistu sujuvat järkjärgulist üleandmist. Programmi näol tekib nimistut üle andval perearstil ja nimistuga tutvuda soovival perearstil hea võimalus koos töötada.

Programmi sõnastus TTL-is: „Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale, v.a. Tallinn ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti.“

Tasustatakse koodiga 3052. Tasu makstakse 4372 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Programmis osalemise eelised

Nimistust loobuv perearst:

 • lisatasu 4372 eurot kuus, et kaasata töösse nimistuga tutvuv perearst;
 • saab nimistu turvaliselt üle anda;
 • nimistu patsiendid saavad varakult teada perearsti loobumise soovist;
 • nimistu patsiendid saavad võimaliku uue perearstiga tutvuda ja harjuda;
 • saab vähendada järkjärgult töökoormust;
 • järjepidev arstiabi ei katke;
 • võimalus on soovi korral jätkata oma nimistul abiarstina;

Nimistuga tutvuv perearst saab:

 • programmis osalemise tasu;
 • tutvuda nimistu patsientidega;
 • tutvuda nimistuga töötava meeskonnaga;
 • tutvuda tervishoiuteenuse osutaja korraldusliku poolega;
 • alustada ettevõtlusega järkjärgult, saades tuge eelmise perearsti poolt;
 • töötava perearsti kõrvalt kogemuse ja kindluse iseseisvalt alustada;
 • inkubatsiooniprogrammis osalemise eest olulise eelise nimistu konkursi tulemuses;
 • võimaluse kaasata nimistust loobuv perearst abiarstiks;

Programmis osalemiseks vajalikud tegevused

Kui inkubatsioonipaar on olemas, siis on edasised sammud alljärgnevad:

 • Lisatasu saamiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja Tervisekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse. Taotlus kannab nimetust “Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“.

Taotluse vormi leiate Tervisekassa kodulehel Perearstiabi- juhendid ja taotlused

 • Taotlus tuleb esitada hiljemalt lisatasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Kui muutuvad taotluse punktis 3 toodud peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti andmed, tuleb Tervisekassale esitada uus taotlus.
 • Lisatasu saamise eelduseks on nimistust loobuva perearsti esitatud avaldus Terviseametisse nimistust loobumise kohta. Taotluses nimetatud perioodil (kuid mitte rohkem kui 12 kuud) kajastub koodiga 3052 lisatasu lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel.
 • Kood 3052 – 4372 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Kuidas leida programmiks paariline?

Kui teine paariline programmis osalemiseks puudub, siis saan toetada Teie soovi ja reklaamida üleskutset TÜ Peremeditsiini õppetooli viimase aasta residentide seas. Kokkuleppel on võimalik edastada Teie soov NOPE listi kaudu noortele perearstidele. Loodetavasti õnnestub meil sobiv huviline ja nimistuga jätkaja leida.

Nimistust loobumise avaldus esitatakse minimaalselt 6-kuud enne töö lõpetamist. Kui inkubatsiooniprogrammi huviline ilmub varem, saab avaldust esitada ka 12 kuud ette, et kasutada ära võimalus osaleda inkubatsiooniprogrammis kuni 12 kuud.

Kui inkubatsiooniprogramm on just Teie jaoks, siis palun pöörduge kas kirjalikult või helistades:

 

Maarika L.
Maarika Liivamäe
Peaspetsialist
Partnersuhtluse osakond
maarika.liivamae [at] tervisekassa.ee
53489251

 

Vabanevad nimistud

NIMISTU VABANEBNIMISTU NUMBERMAAKONDPEREARSTI TEENINDUSPIIRKONDNIMISTU PEREARSTTEENUSE OSUTAJA
01.06.2023N0326HiiumaaHiiumaa valdMeeli PaesüldKärdla Perearstid OÜ
01.06.2023N0675TartumaaTartu linnSirje KaasikMõisavahe Perearstid OÜ
01.06.2023N0226HarjumaaTallinn, LasnamäeOlga KozinaMere Perearstikeskus OÜ
01.06.2023N0037HarjumaaTallinn, LasnamäeNadežda BeloussovaMajaka Perearstikeskus OÜ
01.06.2023N0593PõlvamaaPõlva valdLjubov KuruskLjubov Kurusk OÜ
01.07.2023N0272HarjumaaLoksa linnTatjana ProskurinaTatjana Proskurina OÜ
01.07.2023N0343SaaremaaRuhnu vald, Saaremaa valdKersti TuulingKuressaare Perearstikeskus OÜ
01.08.2023N0500Ida-VirumaaNarva linnGalina BersPerearst Bers-Kurbat OÜ
01.08.2023N0445Lääne-VirumaaRakvere linnHelle VõsuRakvere laste Tervisekeskus OÜ
01.09.2023N0086HarjumaaTallinn, LasnamäeMari VirulaPealinna Perearstid OÜ
01.01.2024N0568Lääne-VirumaaViru-Nigula valdMargarita LasmanisMargarita Lasmanis OÜ
01.01.2024N0442Lääne-VirumaaRakvere linnTiina JosuaRakvere laste Tervisekeskus OÜ
01.01.2024N0624JõgevamaaJõgeva valdToomas KiisJõgeva Valla Perearstikeskus OÜ
01.01.2024N0723TartumaaNõo valdTiiu KaasikPerearst Tiiu Kaasik OÜ
01.02.2024N0366PärnumaaPärnu linnMalle KahaMai Perearstid OÜ
01.04.2024N0170HarjumaaTallinn, HaaberstiJelena BozikjanPerearst Jelena Bozikjan OÜ
01.05.2024N0298HarjumaaSaue valdEne ArroRiisipere Tervisekeskus OÜ

 

 

 

Asendusnimistud

Asendusnimistutele püsiva arsti pakkumiste ja küsimuste osas võtke ühendust:

Urmas Habakukk

Teenusejuht

Telefon: 53829701

urmas.habakukk [at] tervisekassa.ee

Asendusnimistud: Põhja- ja Kesk-Eesti

Põhja- ja Kesk-Eesti


NimistuMaakondTeeninduspiirkond
N0159  Harjumaa Tallinn, Haabersti linnaosa
N0145           Harjumaa  Tallinn, Nõmme linnaosa
N0311HarjumaaSaue vald   Saue linn
N0815HarjumaaSaue vald       
N0309HarjumaaKiili vald
N0300HarjumaaAnija vald
N0269HarjumaaPaldiski
N0290HarjumaaLääne-Harju vald/Harju Risti              
N0260HarjumaaKuusalu vald
N0279HarjumaaKeila linn
N0308HarjumaaKeila linn
N0271HarjumaaLoksa 
N0433JärvamaaPaide 
N0437JärvamaaLääne-Virumaa Järva vald; Väike-Maarja vald
N0601RaplamaaRapla 
N0616RaplamaaRapla
N0618RaplamaaRapla vald
N0617RaplamaaRapla vald
N0608RaplamaaMärjamaa alev
N0604RaplamaaKehtna

Asendusnimistud-Lõuna-Eesti

lõuna eesti


NimistuMaakondTeeninduspiirkond
N0764ViljandimaaViljandi linn
N0770ViljandimaaMulgi vald
N0773ViljandimaaViljandi linn
N0756ViljandimaaPõhja-Sakala vald
N0757ViljandimaaMulgi vald
N0624Jõgeva maakondJõgeva vald
N0629Jõgeva maakondJõgeva vald
N0788VõrumaaVõru linn
N0796VõrumaaVõru linn
N0786VõrumaaVõru linn
N0787VõrumaaVõru linn
N0792VõrumaaVõru vald
N0580VõrumaaSetomaa vald
N0739ValgamaaValga vald
N0731ValgamaaTõrva vald
N0743           Valgamaa   Tõrva vald
N0742ValgamaaValga vald
N0740ValgamaaValga vald
N0746ValgamaaTõrva vald

Asendusnimistud - Lääne-Eesti

Lääne-Eesti


NimistuMaakondTeeninduspiirkond
N0359PärnumaaPärnu linn
N0372PärnumaaPärnu linn
N0361          Pärnumaa Pärnu linn
N0364            Pärnumaa Pärnu linn
N0390PärnumaaKihnu vald
N0399PärnumaaHäädemeeste vald, Pärnumaa
N0401PärnumaaPõhja-Pärnumaa vald
N0408LäänemaaLääne-Nigula vald
N0339SaaremaaSaaremaa vald
N0333SaaremaaSaaremaa vald
N0343SaaremaaSaaremaa vald, Ruhnu vald 
N0331SaaremaaSaaremaa vald
N0335SaaremaaSaaremaa vald

Asendusnimistud - Ida-Eesti

Ida-Eesti


NimistuMaakondTeeninduspiirkond
N0473Lääne-VirumaaRakvere
N0454Lääne-VirumaaRakvere linn
N0476Lääne-VirumaaVinni vald, Laekvere
N0440Lääne-VirumaaViru-Nigula vald
N0475Lääne-VirumaaVäike-Maarja vald
N0450Lääne-VirumaaTapa vald
N0449Lääne-VirumaaTapa vald
N0576Ida-VirumaaLüganuse vald
N0491Ida-VirumaaNarva linn
N0494Ida-VirumaaJõhvi
N0497Ida-VirumaaSillamäe

Perearsti ja -õe käsiraamat nimistuga töö alustamiseks

Käsiraamatu eesmärk on abistada perearste nimistuga töö alustamisel. Kui alguses võib tunduda,
et nimistuga alustamine on keeruline ja mitmeetapiline, siis loodame, et käsiraamat toob sellesse
protsessi selgust. Käsiraamatu peatükid on järjestatud nimistuga töö alustamise sammude järgi,
aga sobivad ka eraldi lugemiseks.

Perearsti ja -õe käsiraamat nimistuga töö alustamiseks on allalaetav SIIT

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.