Perearsti kvaliteedisüsteem

Alates 2006. aastast on Eesti Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga arendanud perearstide kvaliteedisüsteemi. Perearstide kvaliteedisüsteemi arendamine on nii Tervisekassa kui perearstide jaoks väga oluline. 

Kvaliteedisüsteemi eesmärk on motiveerida perearste:

  • aktiivselt tegelema haiguste ennetustööga ja nakkushaiguste leviku tõkestamisega;
  • efektiivsemalt jälgima kroonilise haigusega patsiente;
  • osutama inimestele laiapõhjalisemat tervishoiuteenust.

Kvaliteediindikaatorite põhine süsteem aitab perearstil oma tegevust analüüsida ning samuti annab see võimaluse võrrelda oma tulemusi teistega, et välja selgitada need valdkonnad, mis enam arendamist vajavad. Kvaliteedi jälgimise indikaatorid on kokku lepitud Eesti Perearstide Seltsi ja Tervisekassa koostöös. Süsteem võimaldab jälgida eesmärgi täitmist, seada uusi eesmärke ja ka rahaliselt tunnustada neid, kes eesmärke täidavad.

Näiteks peavad perearstid jälgima diabeeti põdevaid inimesi – need patsiendid peavad regulaarselt vastuvõtul käima ja neile tuleb teha uuringuid jms. Lisaks diabeeti põdevatele inimestele on veel kümneid kroonilise haigusega patsientide sihtrühmi, kellega perearstid peavad regulaarselt tegelema. Need sihtrühmad ja neile osutatavad tervishoiuteenused on kirjas kvaliteedisüsteemis, kus on määratud ka indikaatorid, millega tulemuslikkust mõõta. Vastavalt sellele, kui suurele osale igast sihtrühmast on ravi määratud, tehtud uuring vms, moodustub hõlmatus.Kvaliteedisüsteem on üles ehitatud nii, et see motiveerib arste igal aastal oma tulemust parandama ja püüdlema selle poole, et võimalikult paljud sihtrühma inimesed oleksid jälgimise all.

Kuidas arvestatakse perearstide tulemusi kvaliteedisüsteemis?

Kuni 2021. aastani oli kvaliteedisüsteemis tulemuse saavutamiseks tarvis täita nõutav hõlmatus. See tähendab, et perearst pidi teatud arvule oma nimistu patsientidele osutama neid tegevusi, mis olid kvaliteedisüsteemis määratud. Selline metoodika ei arvestanud õiglaselt võrdsetel alustel perearstide panust. Hõlmatuse määramine ei olnud sõltuvuses perearsti nimistu kooseisust ning sellega kaasnes palju apelleerimist, mis oli koormav nii perearstidele kui ka Tervisekassale.

Aastast 2021 on perearstide kvaliteedisüsteemis kasutusel Õiglase tasu metoodika, mille 3 suuremat põhimõtet seisneb selles, et :

  1. Iga teenuseosutaja on eeldavalt keskmisel tasemel ning tal on võimalus tõestada vastupidist- nii positiivselt kui ka negatiivselt.
  2. Kui teenuseosutajal on sihtrühmas vähe patsiente, siis teda ei karistata ega premeerita.
  3. Kui teenuseosutajal ei ole sihtrühmas patsiente, siis talle määratakse keskmine hõlmatuse tase.
     

Sealhulgas on suureks erinevuseks see, et hõlmatus kujuneb aasta jooksul ehk enam ei anta ette nõutavat hõlmatust. Uue süsteemi eesmärk on, et perearstid raviksid ning jälgiksid võimalikult palju patsiente.

Rohkem saab uue tulemustasu metoodika kohta lugeda Tervisekassa kodulehel.

Perearsti kvaliteedisüsteemi tulemused

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.