Hankepartnerid

Täiendavate lepingupartnerite hankimine

Täiendavaid lepingupartnereid valib Tervisekassa lähtudes seadusandluses sätestatud põhimõtetest ning rakendades lepingute sõlmimisel sarnaseid üldtingimusi kõigile partneritele. Peame oluliseks, et täiendavate lepingupartnerite valik toimuks üheselt mõistetavatel tingimustel ning tagaks kindlustatutele kvaliteetsete teenuste ühtlase kättesaadavuse.

Lepingupartnerite hange (2024)

Tervisekassa kuulutas välja riigihanke "Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus"

Kõik hankega seonduv on leitav riigihangete registrist.

Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäev on 13.05.2024 kell 15.00.

Hanke viitenumber on 277653

Uuringute ja protseduuride keskmised

Eriarstiabi riigihangete pakkumuste hindamiseks Eesti keskmised näitajad  (Eesti Haigekassa juhatuse 19.05.2021. a otsus nr 223).  Hankepartnerite uuringute ja protseduuride osakaalud.

Tegevusload

Nimetatud tegevusload vastaval erialal peavad olema nii hetkel sõlmitud lepingu raames teenuse osutamiseks kui ka järgmisel lepingupartnerite hankel osalemiseks. Tegevusload on Terviseametiga kooskõlastatud.

2020

Eesti Haigekassa korraldas 15.09.2020 infopäeva riigihankel osalejatele. Infopäeva saab järele vaadata siit: 

Infopäeva slaidid leiate siit.

Lisainfo

Ettekirjutused
  • Terviseameti ettekirjutused on avalikud ning kättesaadavad nende kodulehel.   
  • Ravimiameti ettekirjutused on avalikud ning kättesaadavad nende kodulehel
Uuringute ja protseduuride keskmised

Eriarstiabi riigihangete pakkumuste hindamiseks Eesti keskmised näitajad  (Eesti Haigekassa juhatuse 10.09.2020. a otsus nr 339

Hankepartnerite uuringute ja protseduuride osakaalud

 

Tegevusload

Nimetatud tegevusload vastaval erialal peavad olema nii hetkel sõlmitud lepingu raames teenuse osutamiseks kui ka järgmisel lepingupartnerite hankel osalemiseks. Tegevusload on Terviseametiga kooskõlastatud.

 

Riigihanke pressitunni ettekanne

Lepingupartnerite hange (2019)

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks:

  • Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Valga maakondades
  • Sõlmitavate lepingu perioodiks on 01.10.2019 -30.06.2022.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

Eesti Haigekassa korraldas 15.03.2019 kell 13.30 infopäeva riigihankel osalejatele. Infopäeva saab järele vaadata siit: 

Lepingupartnerite hange (2018)

Oluline!

Lisahange eriarstiabis:

Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis.

Hanke väljakuulutamise otsus, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäev eriarstiabis on 12.12.2018 kell 14.00.

Hanke viitenumber on 201741


Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja kolm hanget tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis, õendusabis ja haiguste ennetuses.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäevad on:

  • Õendusabis - 17.10.2018 kell 14.00
  • Ennetusprojektidele - 29.05.2018 kell 14.00
  • Eriarstiabis - 16.07.2018 kell 14.00

Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.10.2018 -30.09.2021.


 Praktiline info valikukonkursil osalejale:

Tulenevalt uuest riigihangete seadusest viiakse tervishoiuteenuste osutajate valikukonkurss läbi riigihankemenetluse põhimõtete järgi, mis tagavad menetluse läbipaistvuse ja kõikide pakkujate võrdse kohtlemise:

  • Kogu hankel osalemiseks vajalik informatsioon (erialad ja mahud, pakkumuste vormid, pakkumuste esitamise tähtajad) on avaldatud riigihangete registris.
  • Riigihangete register on iseteeninduskeskkond, mille kasutusjuhendid on leitavad rahandusministeeriumi kodulehelt, samalt lehelt saab esitada registrile riigihangete nõustamispäringu; registri kasutajatoega saab kontakteeruda ka e-posti teel register [at] riigihanked.riik.ee (register[at]riigihanked[dot]riik[dot]ee) ja telefoni teel 611 3703, 611 3693 esmaspäevast reedeni kell 9:00-15:00.
  • Kõik pakkujal tekkivad sisulised küsimused ja kommentaarid haigekassale tuleb samuti edastada kirjalikult riigihangete registri kaudu, kus need on koos haigekassa vastustega avalikud kõikidele registris registreeritud pakkujatele. Telefoni või e-kirja teel pakkujate küsimustele vastamine ei ole riigihangete seadusest tulenevalt  lubatud.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.